รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้ประกาศผลสอบ ONET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน4 วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 11 คน และผลสอบคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีที่ผ่านมา ในปีนี่คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ (สพป.ยล1) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
  

 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]
 202.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 203.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 204.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 205.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 206.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 207.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 208.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 209.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 210.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 211.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 212.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 213.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 214.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 215.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 216.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 217.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 218.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 219.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 220.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 221.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 222.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 223.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 224.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 225.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 226.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 227.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 228.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 229.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 230.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 231.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 232.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 233.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 234.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 235.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 236.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 237.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 238.ประเมินครู[13/06/2562]
 239.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 240.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 241.ประชุมครู[07/06/2562]
 242.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 243.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 244.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 245.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 246.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 247.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 248.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 249.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 250.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]


หน้าแรก