รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้ประกาศผลสอบ ONET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน4 วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 11 คน และผลสอบคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีที่ผ่านมา ในปีนี่คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ (สพป.ยล1) ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
  

 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-03-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 402.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 403.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 404.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 405.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 406.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 407.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 408.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 409.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 410.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 411.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 412.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 413.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 414.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 415.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 416.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 417.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 418.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 419.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 420.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 421.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 422.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 423.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 424.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 425.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 426.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 427.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 428.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]
 429.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2562]
 430.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2562]
 431.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2562]
 432.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2562]
 433.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2562]
 434.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2562]
 435.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2562]
 436.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2562]
 437.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2562]
 438.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2562]
 439.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2562]
 440.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2562]
 441.กิจกรรมวันครู[17/01/2562]
 442."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2562]
 443.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2562]
 444.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2562]
 445.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2562]
 446.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2562]
 447.เยี่ยมป่วย[19/12/2562]
 448.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2562]
 449.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2562]
 450.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2562]


หน้าแรก