รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)
       1 พฤษภาคม 2562นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 11 คน เข้ารับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ "4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้" ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี

  ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 602.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 603.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 604.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 605.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 606.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 607.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 608.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 609.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 610.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 611.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 612.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 613.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 614.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 615.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 616.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 617.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 618.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 619.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 620.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 621.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 622.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 623.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 624.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 625.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 626.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 627.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 628.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 629.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 630.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 631.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 632.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 633.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 634.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 635.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 636.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 637.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 638.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 639.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 640.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 641.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 642.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 643.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 644.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 645.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 646.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 647.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 648.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 649.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 650.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]


หน้าแรก