รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 302.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 303.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 304.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 305.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 306.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 307.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 308.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 309.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 310.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 311.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 312.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 313.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 314.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 315.มอบทุน[20/01/2562]
 316.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 317.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 318.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 319.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 320.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 321.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 322.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 323.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 324.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 325.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 326.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 327.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 328.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]
 329.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 330.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 331.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 332.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 333.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 334.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 335.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 336.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 337.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 338.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 339.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 340.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 341.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 342.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 343.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 344.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 345.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 346.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 347.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 348.ถวายพระพร[13/11/2562]
 349.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 350.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]


หน้าแรก