รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา
    โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อ 
-นโยบายการจัดการศึกษา แผนงานขับเคลื่อนของโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
-การพัฒนาบุคลิคภาพ บทบาทหน้าที่ อุดมการณ์ / วัฒนธรรม องค์กรโรงเรียนอนุบาลยะลา โดย นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล เป็นวิทยากร
-การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดย นางศิริพร  อมรนรชัย และคณะ
-ระบบการสร้างวินัย ดูแลช่วยเหลื่อนักเรียน / การสือสารในองค์กร โดย นางปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์
-การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย จุฑารัตน์  แก้วประดับ และคณะ 
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 402.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 403.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 404.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 405.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 406.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 407.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 408.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 409.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 410.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 411.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 412.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 413.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 414.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 415.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 416.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 417.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 418.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 419.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 420.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 421.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]
 422.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2562]
 423.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2562]
 424.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2562]
 425.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2562]
 426.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2562]
 427.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2562]
 428.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2562]
 429.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2562]
 430.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2562]
 431.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2562]
 432.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2562]
 433.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2562]
 434.กิจกรรมวันครู[17/01/2562]
 435."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2562]
 436.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2562]
 437.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2562]
 438.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2562]
 439.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2562]
 440.เยี่ยมป่วย[19/12/2562]
 441.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2562]
 442.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2562]
 443.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2562]
 444.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2562]
 445.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2562]
 446.มอบเกียรติบัตร[03/12/2562]
 447.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2562]
 448.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2562]
 449.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2562]
 450.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2562]


หน้าแรก