รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
    
               14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากการประเมินในภาพรวมทุกห้องเรียนและทุกชั้นเรียนรวมทั้งห้องเรียนพิเศษ และห้องพิเศษต่างๆ พร้อมให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจนำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลยะลา
ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 202.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 203.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 204.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 205.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 206.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 207.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 208.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 209.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 210.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 211.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 212.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 213.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 214.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 215.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 216.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 217.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 218.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 219.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 220.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 221.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 222.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 223.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 224.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 225.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 226.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 227.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 228.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 229.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 230.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 231.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 232.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 233.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 234.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 235.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 236.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 237.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 238.แถลงข่าว[16/06/2562]
 239.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 240.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 241.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 242.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 243.รับครูใหม่[09/06/2562]
 244.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 245.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 246.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 247.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 248.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 249.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 250.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]


หน้าแรก