รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา
           16 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลยะลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความพร้อมและความอบอุ่น เป็นนิมิตรหมายที่ดีระห่างโรงเรียนกับชุมชนที่จะได้เกื้อหนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

ประทีป/ภาพ - เกรียงศักดิ์/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 13 / 14
 601.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]
 602.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2562]
 603.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2562]
 604.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2562]
 605.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2562]
 606.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2562]
 607.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2562]
 608.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2562]
 609.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2562]
 610.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2562]
 611.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2562]
 612.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2562]
 613.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2562]
 614.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2562]
 615.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2562]
 616.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2562]
 617.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2562]
 618.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2562]
 619.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2562]
 620.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2562]
 621.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2562]
 622.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 623.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 624.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]
 625.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 626.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 627.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 628.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 629.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 630.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 631.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 632.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 633.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 634.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 635.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 636.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 637.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 638.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 639.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 640.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 641.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 642.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 643.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 644.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 645.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 646.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 647.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 648.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 649.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 650.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]


หน้าแรก