รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา
           16 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลยะลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความพร้อมและความอบอุ่น เป็นนิมิตรหมายที่ดีระห่างโรงเรียนกับชุมชนที่จะได้เกื้อหนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไป

ประทีป/ภาพ - เกรียงศักดิ์/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 402.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 403.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 404.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 405.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 406.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 407.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 408.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 409.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 410.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 411.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 412.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 413.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 414.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 415.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 416.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 417.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 418.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 419.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 420.การนิเทศ[13/05/2562]
 421.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 422.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 423.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 424.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 425.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 426.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 427.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 428.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 429.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 430.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 431.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 432.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 433.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 434.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 435.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 436.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 437.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 438.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 439.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 440.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 441.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 442.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 443.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 444.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 445.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 446.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 447.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 448.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 449.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 450.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]


หน้าแรก