รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    15 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการบริหารให้โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย จิตใจและมีคุณธรรมนำความรู้ ครูผู้สอนทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคคลากรทางการศึกษาทุกส่วนมีความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 


  ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 602.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 603.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 604.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 605.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 606.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 607.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 608.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 609.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 610.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 611.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 612.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 613.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 614.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 615.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 616.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 617.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 618.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 619.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 620.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 621.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 622.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 623.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 624.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 625.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 626.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 627.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 628.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 629.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]
 630.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]
 631.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2562]
 632.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2562]
 633.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2562]
 634.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2562]
 635.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2562]
 636.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2562]
 637.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2562]
 638.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2562]
 639.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2562]
 640.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2562]
 641.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2562]
 642.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2562]
 643.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2562]
 644.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2562]
 645.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2562]
 646.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2562]
 647.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2562]
 648.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2562]
 649.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2562]
 650.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2562]


หน้าแรก