รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    15 พฤษภาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการบริหารให้โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย จิตใจและมีคุณธรรมนำความรู้ ครูผู้สอนทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บุคคลากรทางการศึกษาทุกส่วนมีความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 


  ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2562]
 152.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2562]
 153.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2562]
 154.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 155.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2562]
 156.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2562]
 157.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2562]
 158.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2562]
 159.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2562]
 160.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2562]
 161.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2562]
 162.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2562]
 163.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2562]
 164.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2562]
 165.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2562]
 166.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2562]
 167.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2562]
 168.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 169.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 170.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2562]
 171.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2562]
 172.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2562]
 173.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2562]
 174.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2562]
 175.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2562]
 176.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2562]
 177.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2562]
 178.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 179.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]
 180.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 181.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 182.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 183.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 184.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 185.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 186.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 187.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 188.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 189.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 190.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 191.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 192.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 193.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 194.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 195.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 196.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 197.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 198.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 199.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 200.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]


หน้าแรก