รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา
    17 พฤษภาคม 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา ในการนี้ได้พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารคณะครูบุคคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง


 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 552.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 553.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 554.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 555.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 556.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 557.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 558.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 559.มอบรางวัล[22/07/2562]
 560.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 561.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 562.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 563.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 564.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 565.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 566.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 567.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 568.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 569.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 570.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 571.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 572.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 573.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 574.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 575.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 576.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 577.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 578.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 579.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 580.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 581.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]
 582.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2562]
 583.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2562]
 584.รับถ้วยรางวัล[20/06/2562]
 585.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2562]
 586.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2562]
 587.มอบเกียรติบัตร[19/06/2562]
 588.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2562]
 589.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2562]
 590.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2562]
 591.ศึกษาดูงาน[17/06/2562]
 592.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2562]
 593.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2562]
 594.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2562]
 595.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2562]
 596.อบรมอาสาจราจร[05/06/2562]
 597.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2562]
 598.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2562]
 599.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2562]
 600.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2562]


หน้าแรก