รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 452.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 453.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 454.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 455.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 456.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 457.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 458.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 459.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 460.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 461.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 462.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 463.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 464.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 465.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 466.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 467.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 468.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 469.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 470.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 471.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 472.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 473.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 474.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 475.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 476.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 477.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 478.มอบรางวัล[22/07/2562]
 479.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 480.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 481.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 482.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 483.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 484.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 485.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 486.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 487.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 488.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 489.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 490.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 491.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]
 492.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2562]
 493.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2562]
 494.มอบเกียรติบัตร[26/06/2562]
 495.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2562]
 496.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2562]
 497.มอบเกียรติบัตร[25/06/2562]
 498.โครงการครู 5 นาที[25/06/2562]
 499.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2562]
 500.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2562]


หน้าแรก