รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2562]
 502.เวทีคนเก่ง[17/09/2562]
 503.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 504.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 505.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 506.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 508.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 509.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 510.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 511.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 512.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 513.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 514.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 515.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 516.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 517.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 518.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 519.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 520.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 521.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 522.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 523.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 524.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 525.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 526.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 527.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 528.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 529.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 530.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 531.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 532.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 533.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 534.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 535.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 536.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 537.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 538.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 539.มอบรางวัล[22/07/2562]
 540.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 542.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 543.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 544.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 545.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 546.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 547.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 548.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 549.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 550.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]


หน้าแรก