รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 13 / 14
 601.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 602.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 603.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 604.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 605.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 606.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 607.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 608.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 609.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 610.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 611.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 612.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 613.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 614.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 615.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 616.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 617.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 618.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 619.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 620.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 621.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 622.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 623.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 624.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 625.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 626.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 627.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 628.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 629.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 630.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 631.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 632.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 633.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 634.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 635.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 636.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 637.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 638.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 639.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 640.แสดงมายากล[13/06/2562]
 641.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 642.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 643.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 644.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]
 645.โครงการอาสาจราจร[30/05/2562]
 646.วันวิสาขบูชา[30/05/2562]
 647.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 648.กิจกรรม 5 ส[14/05/2562]
 649.อบรม in-office[09/05/2562]
 650.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2562]


หน้าแรก