รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2562]
 652.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2562]
 653.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 654.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 655.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]
 656.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 657.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 658.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 659.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 660.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 661.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 662.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 663.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 664.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 665.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 666.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 667.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 668.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 669.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 670.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 671.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 672.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 673.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 674.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 675.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 676.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 677.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 678.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 679.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 680.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 681.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 682.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 683.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 684.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 685.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 686.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 687.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 688.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 689.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 690.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 691.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 692.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 693.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 694.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 695.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 696.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 697.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 698.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 699.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 700.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]


หน้าแรก