รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2562]
 102.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2562]
 103.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2562]
 104.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2562]
 105.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2562]
 106.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2562]
 107.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2562]
 108.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2562]
 109.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2562]
 110.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 111.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2562]
 112.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2562]
 113.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2562]
 114.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2562]
 115.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2562]
 116.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2562]
 117.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2562]
 118.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2562]
 119.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2562]
 120.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2562]
 121.ทำบุญตักบาตร[06/12/2562]
 122.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 123.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 124.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 125.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 126.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 127.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 128.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 129.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 130.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 131.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 132.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 133.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 134.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 135.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 136.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 137.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 138.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 139.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 140.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 141.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 142.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 143.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 144.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 145.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 146.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 147.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 148.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 149.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 150.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]


หน้าแรก