รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2562]
 152.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 153.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 154.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 155.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 156.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 157.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 158.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 159.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 160.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 161.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 162.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 163.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 164.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 165.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 166.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 167.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 168.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 169.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 170.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 171.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 172.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 173.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 174.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 175.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 176.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 177.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 178.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 179.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 180.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 181.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 182.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 183.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 184.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 185.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 186.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 187.ประเมินครู[13/06/2562]
 188.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 189.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 190.ประชุมครู[07/06/2562]
 191.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 192.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 193.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 194.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 195.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 196.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 197.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 198.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 199.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 200.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]


หน้าแรก