รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 152.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 153.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 154.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 155.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 156.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 157.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 158.ประเมินครู[13/06/2562]
 159.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 160.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 161.ประชุมครู[07/06/2562]
 162.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 163.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 164.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 165.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 166.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 167.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 168.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 169.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 170.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 171.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 172.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 173.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 174.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 175.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 176.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 177.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 178.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 179.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 180.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 181.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 182.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 183.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 184.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 185.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 186.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 187.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 188.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 189.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 190.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 191.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 192.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 193.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 194.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 195.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 196.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 197.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 198.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 199.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 200.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]


หน้าแรก