รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 202.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 203.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 204.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 205.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 206.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 207.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 208.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 209.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 210.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 211.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 212.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 213.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 214.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 215.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 216.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 217.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 218.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 219.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]
 220.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 221.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 222.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 223.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 224.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 225.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 226.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 227.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 228.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 229.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 230.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 231.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 232.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 233.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 234.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 235.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 236.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 237.แถลงข่าว[16/06/2562]
 238.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 239.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 240.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 241.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 242.รับครูใหม่[09/06/2562]
 243.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 244.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 245.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 246.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 247.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 248.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 249.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 250.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]


หน้าแรก