รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 252.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2562]
 253.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 254.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2562]
 255.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2562]
 256.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2562]
 257.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 258.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2562]
 259.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 260.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 261.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 262.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 263.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 264.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 265.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 266.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 267.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 268.แถลงข่าว[16/06/2562]
 269.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 270.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 271.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 272.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 273.รับครูใหม่[09/06/2562]
 274.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 275.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 276.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 277.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 278.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 279.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 280.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 281.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 282.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 283.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 284.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 285.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 286.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 287.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 288.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 289.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 290.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 291.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 292.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 293.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 294.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 295.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 296.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 298.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 299.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 300.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]


หน้าแรก