รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 252.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 253.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 254.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 255.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 256.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 257.มอบทุน[20/01/2562]
 258.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 259.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 260.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 261.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 262.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 263.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 264.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 265.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 266.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 267.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 268.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 269.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 270.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]
 271.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 272.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 273.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 274.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 275.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 276.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 277.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 278.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 279.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 280.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 281.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 282.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 283.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 284.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 285.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 286.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 287.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 288.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 289.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 290.ถวายพระพร[13/11/2562]
 291.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 292.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 293.ถวายพระพร[12/11/2562]
 294.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 295.รับครูใหม่[10/11/2562]
 296.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 297.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 298.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 299.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 300.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]


หน้าแรก