รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 302.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 303.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 304.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 305.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 306.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 307.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 308.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 309.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 310.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 311.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 312.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 313.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 314.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 315.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 316.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 317.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 318.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 319.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 320.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 321.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 322.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 323.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 324.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 325.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 326.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 327.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 328.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 329.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 330.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 331.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 332.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 333.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 334.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 335.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 336.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 337.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 338.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 339.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 340.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 341.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 342.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 343.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 344.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 345.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 346.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 347.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 348.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 349.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 350.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]


หน้าแรก