รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 302.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 303.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 304.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 305.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 306.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 307.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 308.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 309.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 310.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 311.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 312.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 313.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 314.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 315.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 316.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 317.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 318.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 319.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 320.ถวายพระพร[13/11/2562]
 321.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 322.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 323.ถวายพระพร[12/11/2562]
 324.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 325.รับครูใหม่[10/11/2562]
 326.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 327.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 328.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 329.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 330.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 331.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 332.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 333.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 334.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 335.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 336.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 337.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 338.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 339.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 340.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 341.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 342.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 343.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 344.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 345.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 346.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 347.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 348.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 349.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 350.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]


หน้าแรก