รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 352.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 353.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 354.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 355.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 356.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 357.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 358.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 359.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 360.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 361.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 362.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 363.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 364.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 365.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 366.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 367.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 368.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 369.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 370.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 371.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 372.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 373.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 374.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 375.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 376.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 377.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 378.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 379.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 380.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 381.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 382.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 383.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 384.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 385.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 386.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 387.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 388.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 389.การนิเทศ[13/05/2562]
 390.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 391.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 392.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 393.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 394.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 395.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 396.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 397.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 398.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 399.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 400.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]


หน้าแรก