รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
    
  วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มพี่เลี้ยงประจำศูนย์ไปเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
การจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 มีครูปฐมวัยจำนวน 102 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 9 คนมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน
2.การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติ โดยครูปฐมวัยเข้าเรียนในระบบอบรมครูออนไลน์


สรัลนภัทร - ภาพ /  นันท์นภัส - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 8 / 14
 351.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 352.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 353.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 354.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 355.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 356.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 357.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 358.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 359.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 360.การนิเทศ[13/05/2562]
 361.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 362.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 363.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 364.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 365.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 366.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 367.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 368.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 369.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 370.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 371.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 372.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 373.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 374.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 375.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 376.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 377.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 378.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 379.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 380.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 381.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 382.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 383.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 384.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 385.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 386.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 387.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 388.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 389.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 390.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 391.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 392.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]
 393.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2562]
 394.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2562]
 395.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2562]
 396.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2562]
 397.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2562]
 398.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2562]
 399.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2562]
 400.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2562]


หน้าแรก