รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561
     11 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ Pre ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ และได้รับรางวัลระดับจังหวัดยะลา จำนวน 8 รายการในจำนวนนี้มีนักเรียนได้รับรางวัล อันดับ 1 ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ได้แก่ ด.ช วิชวินทร์  ไชยนาพงษ์


 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2562]
 552.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2562]
 553.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2562]
 554.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 555.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 556.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 557.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 558.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 559.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 560.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 561.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 562.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 563.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 564.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 565.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 566.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 567.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 568.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 569.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 570.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 571.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 572.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 573.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 574.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 575.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 576.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 577.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 578.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 579.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 580.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 581.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 582.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 583.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 584.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 585.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 586.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 587.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 588.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 589.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 590.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 591.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 592.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 593.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 594.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 595.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 596.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 597.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 598.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 599.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 600.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]


หน้าแรก