รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561
     11 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ Pre ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ และได้รับรางวัลระดับจังหวัดยะลา จำนวน 8 รายการในจำนวนนี้มีนักเรียนได้รับรางวัล อันดับ 1 ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ได้แก่ ด.ช วิชวินทร์  ไชยนาพงษ์


 ประทีป - ภาพ / กามารูเด็ง - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.ตรวจราชการ[13/07/2562]
 252.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2562]
 253.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 254.ทำบุญตักบาตร[24/06/2562]
 255.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2562]
 256.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2562]
 257.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2562]
 258.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2562]
 259.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 260.แถลงข่าว[16/06/2562]
 261.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 262.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 263.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 264.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 265.รับครูใหม่[09/06/2562]
 266.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 267.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 268.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 269.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 270.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 271.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 272.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 273.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 274.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 275.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 276.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 277.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 278.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 279.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 280.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 281.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 282.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 283.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 284.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 285.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 286.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 287.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 288.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 289.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 290.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 291.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 292.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 293.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 294.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 295.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 296.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 298.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 299.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 300.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]


หน้าแรก