รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562
    

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันไหว้้ครู ของโรงเรียนอนุบายะลา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
ศิริพร ::ข่าว  
ประทีป :: ภาพ
อามาล :: ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 502.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 503.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 504.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 505.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 506.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 507.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 508.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 509.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 510.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 511.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 512.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 513.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 514.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 515.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 516.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 517.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 518.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 519.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 520.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 521.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 522.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 523.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 524.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 525.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 526.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 527.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 528.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 529.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 530.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 531.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 532.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 533.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 534.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 535.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 536.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 537.มอบรางวัล[22/07/2562]
 538.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 539.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 540.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 542.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 543.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 544.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 545.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 546.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 547.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 548.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]
 549.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2562]
 550.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2562]


หน้าแรก