รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562
    

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันไหว้้ครู ของโรงเรียนอนุบายะลา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 
ศิริพร ::ข่าว  
ประทีป :: ภาพ
อามาล :: ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 402.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 403.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 404.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 405.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 406.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 407.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 408.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 409.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 410.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 411.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 412.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 413.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 414.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 415.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 416.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]
 417.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2562]
 418.การนิเทศ[13/05/2562]
 419.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2562]
 420.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2562]
 421.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2562]
 422.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2562]
 423.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2562]
 424.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2562]
 425.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2562]
 426.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2562]
 427.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2562]
 428.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2562]
 429.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 430.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 431.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 432.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 433.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 434.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 435.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 436.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 437.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 438.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 439.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 440.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 441.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 442.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 443.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 444.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 445.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 446.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 447.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 448.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 449.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 450.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]


หน้าแรก