รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2562]
 452.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2562]
 453.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2562]
 454.มอบของที่ระลึก[11/03/2562]
 455.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2562]
 456.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2562]
 457.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2562]
 458.มอบเกียรติบัตร[06/03/2562]
 459.ทำบุญตักบาตร[03/03/2562]
 460.มอบเกียรติบัตร[03/03/2562]
 461.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2562]
 462.มอบเกียรติบัตร[27/02/2562]
 463.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2562]
 464.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2562]
 465.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2562]
 466.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2562]
 467.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2562]
 468.ขอแสดงความยินดี[17/02/2562]
 469.ธารน้ำใจ[10/02/2562]
 470.ขอแสดงความยินดี[09/02/2562]
 471.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2562]
 472.ประชุมบุคลากร[05/02/2562]
 473.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2562]
 474.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2562]
 475.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2562]
 476.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2562]
 477.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2562]
 478.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2562]
 479.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2562]
 480.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2562]
 481.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2562]
 482.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2562]
 483.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2562]
 484.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2562]
 485.กิจกรรมวันครู[17/01/2562]
 486."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2562]
 487.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2562]
 488.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2562]
 489.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2562]
 490.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2562]
 491.เยี่ยมป่วย[19/12/2562]
 492.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2562]
 493.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2562]
 494.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2562]
 495.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2562]
 496.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2562]
 497.มอบเกียรติบัตร[03/12/2562]
 498.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2562]
 499.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2562]
 500.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2562]


หน้าแรก