รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 10 / 14
 451.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2562]
 452.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2562]
 453.มอบเกียรติบัตร[03/12/2562]
 454.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2562]
 455.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2562]
 456.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2562]
 457.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2562]
 458.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2562]
 459.มอบเกียรติบัตร[28/11/2562]
 460.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2562]
 461.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2562]
 462.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2562]
 463.มอบเกียรติบัตร[27/11/2562]
 464.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2562]
 465.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2562]
 466.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2562]
 467.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2562]
 468.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2562]
 469.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2562]
 470.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2562]
 471.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2562]
 472.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2562]
 473.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2562]
 474.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2562]
 475.สารทเดือนสิบ[24/09/2562]
 476.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2562]
 477.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2562]
 478.เวทีคนเก่ง[17/09/2562]
 479.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 480.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 481.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 482.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 483.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 484.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 485.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 486.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 487.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 488.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 489.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 490.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 491.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 492.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 493.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 494.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 495.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 496.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 497.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 498.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 499.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 500.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]


หน้าแรก