รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2562]
 652.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2562]
 653.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2562]
 654.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2562]
 655.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2562]
 656.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2562]
 657.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2562]
 658.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2562]
 659.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2562]
 660.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2562]
 661.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2562]
 662.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2562]
 663.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2562]
 664.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2562]
 665.อบรมยาเสพติด[06/09/2562]
 666.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 667.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2562]
 668.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2562]
 669.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2562]
 670.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2562]
 671.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2562]
 672.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2562]
 673.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2562]
 674.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2562]
 675.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2562]
 676.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2562]
 677.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2562]
 678.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 679.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 680.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 681.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 682.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 683.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 684.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 685.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 686.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 687.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 688.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 689.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 690.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 691.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 692.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 693.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 694.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 695.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 696.แสดงมายากล[13/06/2562]
 697.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 698.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 699.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 700.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]


หน้าแรก