รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2562]
 652.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2562]
 653.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2562]
 654.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2562]
 655.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2562]
 656.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2562]
 657.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2562]
 658.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2562]
 659.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2562]
 660.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2562]
 661.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2562]
 662.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2562]
 663.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2562]
 664.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2562]
 665.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2562]
 666.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2562]
 667.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2562]
 668.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2562]
 669.แสดงมายากล[13/06/2562]
 670.พิธีไหว้ครู[13/06/2562]
 671.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2562]
 672.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 673.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2562]
 674.โครงการอาสาจราจร[30/05/2562]
 675.วันวิสาขบูชา[30/05/2562]
 676.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 677.กิจกรรม 5 ส[14/05/2562]
 678.อบรม in-office[09/05/2562]
 679.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2562]
 680.พ่นยากันยุง[08/05/2562]
 681.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2562]
 682.หนำไพรวัลย์[02/04/2562]
 683.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2562]
 684.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2562]
 685.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2562]


หน้าแรก