รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 4 / 14
 151.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2562]
 152.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2562]
 153.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2562]
 154.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2562]
 155.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2562]
 156.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2562]
 157.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2562]
 158.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2562]
 159.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2562]
 160.เกษียณอายุ[15/09/2562]
 161.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2562]
 162.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2562]
 163.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2562]
 164.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2562]
 165.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2562]
 166.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2562]
 167.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 168.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 169.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 170.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 171.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 172.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 173.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 174.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 175.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 176.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 177.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 178.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 179.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 180.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 181.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 182.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 183.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 184.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 185.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 186.ประเมินครู[13/06/2562]
 187.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 188.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 189.ประชุมครู[07/06/2562]
 190.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 191.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 192.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 193.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 194.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 195.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 196.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 197.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 198.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 199.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 200.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]


หน้าแรก