รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ทั้ง 3 ท่าน และคณะครูโรงเรียนอนุบายะลา ในการนี้ได้สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ตลอกจนกิจกรรมและผลงานเด่นๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยผ๔ู้ปกครองได้รับฟังนโยบายจากผู้บริหารและพบครูประจำชั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
       ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก
       โรงเรียนอนุบายะลาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

ศิริพร :: ข่าว
ประทีป :: ภาพ
อามาล  :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 352.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 353.ถวายพระพร[12/11/2562]
 354.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 355.รับครูใหม่[10/11/2562]
 356.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 357.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 358.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 359.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 360.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 361.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 362.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 363.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 364.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 365.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 366.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 367.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 368.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 369.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 370.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 371.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 372.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 373.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 374.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 375.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 376.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 377.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 378.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 379.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 380.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 381.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 382.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 383.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 384.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 385.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 386.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 387.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 388.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 389.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 390.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 391.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 392.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 393.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 394.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 395.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 396.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 397.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 398.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 399.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]


หน้าแรก