รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

ประชุมทีมงานนิเทศอาสา Active learning สพป.ยล.1
    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอับดุลรอแม ตอเละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละ เป็นประธานประชุมทีมงานนิเทศอาสา Active learning สพป.ยล.1 จำนวน 16 คน เพื่อปรึกษาหารือในกิจกรรมการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนและกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active learning ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 หน้า 1 / 57
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา [22/07/2562]
 2.ประชุมบุคลากรหลายประเภท เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพแบบ 360 องศา [19/07/2562]
 3.ยิ่งใหญ่!! ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[18/07/2562]
 4.ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ 2562 [15/07/2562]
 5.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ รองผอ.ศปบ.จชต.คนใหม่[15/07/2562]
 6.ประชุมสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ ตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-STAR) ครั้งที่ 14 [15/07/2562]
 7.สพป.ยล.1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สังกัด สพป.ยล.1 [13/07/2562]
 8.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายหลวงรัชกาลที่ 10[12/07/2562]
 9.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงาน[11/07/2562]
 10.ผอ.สพป.ยล.1 ออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน[11/07/2562]
 11.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[11/07/2562]
 12.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[11/07/2562]
 13.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [10/07/2562]
 14.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลำใหม่[10/07/2562]
 15.บรรยากาศการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562 [10/07/2562]
 16.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 [10/07/2562]
 17.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนงบประมาณ ปี 2563 [09/07/2562]
 18.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[09/07/2562]
 19.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงาน Kick off meeting การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา[09/07/2562]
 20.ประชุมเตรียมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2562[08/07/2562]
 21.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด [08/07/2562]
 22.ผอ.สพป.ยล.1 ให้กำลังใจนักกีฬา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[08/07/2562]
 23.ประชุมการน้อมนำศาสตร์ 2 พระราชา สู่การสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 [05/07/2562]
 24.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีทา "ชุมขนบัวสัมพันธ์" ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยะลา [05/07/2562]
 25.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [05/07/2562]
 26.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมให้กำลังใจ นายสมบูรณ์ จันทน์ผลิน [04/07/2562]
 27.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประกวดนักเรียนต้นแบบ [04/07/2562]
 28.ครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [04/07/2562]
 29.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากร [03/07/2562]
 30.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่ [03/07/2562]
 31.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2562[03/07/2562]
 32.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา[03/07/2562]
 33.สพป.ยะลา ๑ เข้าร่วมโครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ”[02/07/2562]
 34.พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2562]
 35.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติการจัดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 สมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาและชมรมครูอาวุโสจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 [29/06/2562]
 36.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[29/06/2562]
 37.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอกรงปินัง[28/06/2562]
 38.ประชุมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562[26/06/2562]
 39.ประชุมเกลี่ยครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม [26/06/2562]
 40.ประชุมชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. [26/06/2562]
 41.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562[26/06/2562]
 42.ประชุมติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในสังกัด[25/06/2562]
 43.เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ สวดดุอาร์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ก่อนปฏิบัติงาน[24/06/2562]
 44.สพป.ยล.1 จัดสอบอัฟ พนง.ราชการ[22/06/2562]
 45.ผอ.สพป. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน[22/06/2562]
 46.ประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นร.[22/06/2562]
 47.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562[19/06/2562]
 48.ประชุมทีมงานนิเทศอาสา Active learning สพป.ยล.1 [19/06/2562]
 49.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา[19/06/2562]
 50.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและทีมงานกิจกรรมทางน้ำ[17/06/2562]


หน้าแรก