รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 1 / 60
 1.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดน[11/11/2562]
 2.ผอ.สพป.ยล.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[11/11/2562]
 3.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[11/11/2562]
 4.สพป.ยล.1 ดำเนินการสอบ สสวท. ประจำปี 2562[09/11/2562]
 5.ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ยล.1 [08/11/2562]
 6.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562 [06/11/2562]
 7.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด[05/11/2562]
 8.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา คนใหม่[04/11/2562]
 9.ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ จ.ยะลา ประชุมคณะทำงาน 5 จชต.นัดแรก[04/11/2562]
 10.เปิดเทอมวันแรก[04/11/2562]
 11.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 [30/10/2562]
 12.กรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ฯ 7 ประชุมสัมมนากำหนดแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา[21/10/2562]
 13.สพป.ยะลา 1 จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ[21/10/2562]
 14.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [18/10/2562]
 15.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมพบปะกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [17/10/2562]
 16.การสร้างหลักประกันสังคม[17/10/2562]
 17.ประชุมลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยล.1[16/10/2562]
 18.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [16/10/2562]
 19.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562 [16/10/2562]
 20.อบรมครูบรรจุใหม่สู่ครูมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 [15/10/2562]
 21.บุคลากร สพป.ยล.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[15/10/2562]
 22.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 [12/10/2562]
 23.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์การความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [11/10/2562]
 24.ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0[10/10/2562]
 25.ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพิ่มเติม [10/10/2562]
 26.โครงการเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบการณ์การความไม่สงบ[10/10/2562]
 27.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมระดมทุนซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบือมัง[10/10/2562]
 28.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมแรกดำนา “โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวัน” โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ[10/10/2562]
 29.ผอ.สพป.ยล.1 ประธานเปิดโครงการย้อนวันวาน 56 ปี โรงเรียนบ้านโฉลง [10/10/2562]
 30.ประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยล.1 [09/10/2562]
 31.ประชุมเตรียมข้อมูลรายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 4 [09/10/2562]
 32.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2562 [09/10/2562]
 33.สพป.ยล.1 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[09/10/2562]
 34.ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[08/10/2562]
 35.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) [08/10/2562]
 36.สพป.ยะลา เขต 1 จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ “ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 อย่างยิ่งใหญ่[05/10/2562]
 37.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา ยาลัน” มหัศจรรย์ เด็กใต้ ครั้งที่ 12 [03/10/2562]
 38.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการจัดนิทรรศการการแข่งขันทักษะของนักเรียน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562[02/10/2562]
 39.ผอ.สพป.ยล.1 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการจัดนิทรรศการการแข่งขันทักษะของนักเรียน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562[01/10/2562]
 40.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[01/10/2562]
 41.ผอ.สพป.ยล.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด[01/10/2562]
 42.ผอ.สพป.ยล.1 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะในการรับการประเมินของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามันเชี่ยวชาญ [01/10/2562]
 43.ด้วยรักและผูกพัน เกษียณ’62 จากครอบครัว สพป.ยะลา เขต 1[30/09/2562]
 44.ประชุม Video Conference [30/09/2562]
 45.องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุชนพัฒนา [27/09/2562]
 46.ประชุมประเมินความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 [25/09/2562]
 47.พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562[25/09/2562]
 48.ประชุมเตรียมงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ 12 [24/09/2562]
 49.“เรือจ้างวางผาย..สายใยผูกพัน ด้วยรักจากใจ..พญางาม” [24/09/2562]
 50."เกษียณสุขใจ น้องพี่ผูกใจ สายใยผูกพัน ศูนย์เครือข่ายโกตาบารู"[24/09/2562]


หน้าแรก