รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 26 / 60
 1251.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑ เยี่ยมการสอบภาษาอังกฤษ online ของโรงเรียนบ้านท่าสาป [22/02/2562]
 1252.ศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑ นิเทศติดตามนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนบ้านลือมุ [22/02/2562]
 1253.ประชุมเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษฯ[21/02/2562]
 1254.ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[21/02/2562]
 1255.ประชุมครู เตรียมความพร้อมสอบ NT ปีการศึกษา 2559[20/02/2562]
 1256.นางโซเฟีย คลานุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) [18/02/2562]
 1257.ประชุมการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๒[17/02/2562]
 1258.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน [16/02/2562]
 1259.ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐[15/02/2562]
 1260.กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ[15/02/2562]
 1261.ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ [14/02/2562]
 1262.มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็นให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม[14/02/2562]
 1263.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ออกเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙[01/11/2562]
 1264.ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [01/11/2562]
 1265.ร่วมแสดงความยินดี [31/10/2562]
 1266.ผู้ว่าฯ ยะลา ร่วมประชุมมาตรการ รปภ.ครู กับหน่วยกำลัง ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้ครู บุคคลากรในพื้นที่[31/10/2562]
 1267.อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแนะแนวโลกอาชีพมุ่งสู่ตลาดแรงงานประจำปี ๒๕๕๙[26/10/2562]
 1268.ผอ.สพป.ยล.๑ เข้าร่วมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา [26/10/2562]
 1269.ร่วมต้อนรับ นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ยล.๑ คนใหม่[26/10/2562]
 1270.แสดงความยินดีกับ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยล.๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.สพป.สตูล [26/10/2562]
 1271.ครอบครัวเดียวกันผูกพันมิเปลี่ยนแปลง[26/10/2562]
 1272.บุคลากร สพป.ยล.๑ พร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[24/10/2562]
 1273.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช [23/10/2562]
 1274.ประชุม กศจ.ยะลา[23/10/2562]
 1275.ประชุมปฏิบัติการ การปฏิบัติงานออนไลน์ด้วย Google Apps For Education รุ่นที่ ๒[23/10/2562]
 1276.ยะลาสานฝันปันรักให้น้อง[19/10/2562]
 1277.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐเพื่อให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนฯ[11/10/2562]
 1278.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา[11/10/2562]
 1279.ประชุมปฏิบัติการ การปฏิบัติงานออนไลน์ด้วย Google Apps For Education รุ่นที่ ๑[11/10/2562]
 1280.บรรยากาศวันที่สามของการแข่งขันงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[10/10/2562]
 1281.บรรยากาศวันที่สองของการแข่งขันงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[09/10/2562]
 1282.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[09/10/2562]
 1283.บรรยากาศวันแรกของการแข่งขัน"งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1284.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน“ยะลา มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1285.ผอ.สพป.ยล.๑ พร้อมคณะเยี่ยมชมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงาน ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙[08/10/2562]
 1286.พิธีเปิดงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙[08/10/2562]
 1287.ประชุมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [07/10/2562]
 1288.ประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [07/10/2562]
 1289.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแข่งขันศิลปะดนตรี งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙[06/10/2562]
 1290.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙[06/10/2562]
 1291.ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการครู[06/10/2562]
 1292.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ " ครั้งที่ ๙ [05/10/2562]
 1293.ประชุม(อกศจ.ยะลา) เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙[05/10/2562]
 1294.กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านเบญญา[05/10/2562]
 1295.ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ [05/10/2562]
 1296.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ [05/10/2562]
 1297.สพป.ยะลา ๑ ร่วมเสนอเรื่องความโปร่งใสฯ การสอบบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัด[30/09/2562]
 1298.โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ โครงงานอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สังกัด สพป.ยล.๑[30/09/2562]
 1299.ประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามทุจริต[29/09/2562]
 1300.งานเพื่อนพ้องน้องพี่[29/09/2562]


หน้าแรก