รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 26 / 65
 1251.บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน[04/09/2562]
 1252.ประชุมเตรียมการจัดงาน “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐ [31/08/2562]
 1253.บุคลากร สพป.ยล. ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางเอิบ แววทองคำ [30/08/2562]
 1254.อบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี [29/08/2562]
 1255.ประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยล.๑ [29/08/2562]
 1256.ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ [29/08/2562]
 1257.ประชุมสัมมนาครูผู้สอนอิสลามศึกษา [27/08/2562]
 1258.กลุ่มส่งเสริมฯ จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา[25/08/2562]
 1259.ศุนย์อิสลามศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานต่างๆ [24/08/2562]
 1260.งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ [24/08/2562]
 1261.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [24/08/2562]
 1262.ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความโปร่งใส [23/08/2562]
 1263.สพป.ยล.๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย[23/08/2562]
 1264.โรงเรียนใน ยะลา เขต ๑ ทุกโรง พร้อมใจจัดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา" สืบสานปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน[23/08/2562]
 1265.ยะลา 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [23/08/2562]
 1266.ยะลา เขต 1 จ้างธุรการ ร.ร.เพื่อช่วยงานคุณครู ครบทุกโรงเรียนแล้ว[23/08/2562]
 1267.โครงการประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ [22/08/2562]
 1268.ประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐โรงเรียนขนาดเล็ก [22/08/2562]
 1269.สพป.ยล.๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานธุรการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา[20/08/2562]
 1270.ประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐โรงเรียนขนาดใหญ่ [18/08/2562]
 1271.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) [17/08/2562]
 1272.รองผอ.สพป.ยล.๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ [17/08/2562]
 1273.พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน[16/08/2562]
 1274.จัดทำดอกดารารัตน์ สำหรับประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์[16/08/2562]
 1275.ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ[15/08/2562]
 1276.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ[12/08/2562]
 1277.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี [12/08/2562]
 1278.ประเมินสถานศึกษาสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2562]
 1279.การดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว[10/08/2562]
 1280.ประเมินสถานศึกษาสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐[10/08/2562]
 1281.ประเมินโรงเรียนบ้านยะลา ตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Bes t Practice) ประจำปี ๒๕๖๐ [09/08/2562]
 1282.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลข้อมูลออนไลน์ [09/08/2562]
 1283.การแข่งขัน To Be Number One Aerobic Dance [08/08/2562]
 1284.ประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [07/08/2562]
 1285.ประชุมครูแกนนำการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[07/08/2562]
 1286.โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต[24/07/2562]
 1287.ประชุมเตรียมการจัดค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)[24/07/2562]
 1288.โครงการ“๕๐ ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน ๗,๐๐๐ คัน ปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลน” [24/07/2562]
 1289.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ[24/07/2562]
 1290.สพป.ยะลา เขต ๑ ร่วมกับ สพป.ยะลา เขต ๒ เขต ๓ สมป.และโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐(๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)[18/07/2562]
 1291.ประชุม Video Conference [18/07/2562]
 1292.มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิแสงไซ้กี เหตระกูล ให้กับ เด็กชายมูฮัยมีน มะตูแก [17/07/2562]
 1293.บรรยากาศของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ[13/07/2562]
 1294.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล Boot Camp[13/07/2562]
 1295.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา[13/07/2562]
 1296.ประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ [13/07/2562]
 1297.ประชุมรองผอ.สพป.ยล.๑ ผอ.กลุ่ม หน่วย/ศูนย์ [13/07/2562]
 1298.ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์[12/07/2562]
 1299.พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา[11/07/2562]
 1300.ศน. สพป.ยล.๑ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสองภาษา[11/07/2562]


หน้าแรก