รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 42 / 65
 2051.อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ[18/08/2562]
 2052.ผอ.สพป. มอบสิ่งของพร้อมเงินสด เพื่อช่วยเหลือ นร.ยากจน ครอบครัวเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง[17/08/2562]
 2053.ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะความสามารถของ นร. “ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๘ [14/08/2562]
 2054.วันธรรมสวนะ [14/08/2562]
 2055.กิจกรรมวันอาเซียน “นิบงเบิกฟ้าอาเซียน” ประจำปี ๒๕๕๘ [14/08/2562]
 2056.“วันอาเซียน(ASEAN Festival) ประจำปี ๒๕๕๘” ของศูนย์เครือข่ายพญางาม[14/08/2562]
 2057.กิจกรรมพบปะยามเช้า[14/08/2562]
 2058.สพป.ยล.๑ รับการติดตามและเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ [13/08/2562]
 2059.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [13/08/2562]
 2060.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[13/08/2562]
 2061.ผอ.สพป.ร่วมสวดดุอาร์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[13/08/2562]
 2062.คณะทำงาน รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน[11/08/2562]
 2063.โรงเรียนบ้านท่าสาปจัดกิจกรรม“เชิดชูบูชาแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ[11/08/2562]
 2064.โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน [11/08/2562]
 2065.คัดเลือกนักเรียนโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [11/08/2562]
 2066.อบรมครูสู่อาเชี่ยน[09/08/2562]
 2067.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี โรงเรียนที่สอนเพื่อเตรียมเด็กไปสู่อาชีพ[09/08/2562]
 2068.กิจกรรมมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[09/08/2562]
 2069.การแข่งขันคัดเลือกนักเรียน วิ่ง ๓๑ ขา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑[07/08/2562]
 2070.อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา [07/08/2562]
 2071.อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศปก.อำเภอเมืองยะลา และชุด ชคต.กรงปินัง [07/08/2562]
 2072.ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตามจุดเน้น สพฐ.[06/08/2562]
 2073.ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ [06/08/2562]
 2074.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจำปูน และ โรงเรียนบ้านพรุ[05/08/2562]
 2075.โครงการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนวัดรังสิตาวาส ประจำปี ๒๕๕๘ [05/08/2562]
 2076.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต สังกัด สพป.ยล.๑[04/08/2562]
 2077.ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ยล.๑[03/08/2562]
 2078.บุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [29/07/2562]
 2079.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ [29/07/2562]
 2080.ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม จ.ยะลา[28/07/2562]
 2081.ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ [28/07/2562]
 2082.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ[28/07/2562]
 2083.ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 2084.ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [27/07/2562]
 2085.ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)[27/07/2562]
 2086.สพป.ยะลา เขต ๑ ขอแสดงความยินดี กับ สถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[24/07/2562]
 2087.ประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต[23/07/2562]
 2088.นร.บ้านตลาดลำใหม่ เป็นตัวแทน สพป.ยะลา เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี[23/07/2562]
 2089.“การสร้างองค์ความรู้ครูสู่ประชาคมอาเซียน”[22/07/2562]
 2090.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ[23/07/2562]
 2091.จัดทำข้อมูลตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘[21/07/2562]
 2092.กิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการจังหวัดยะลา[21/07/2562]
 2093.ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนแกนนำ BBL[16/07/2562]
 2094.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘[16/07/2562]
 2095.สพป.ออกติดตามโรงเรียนแกนนำ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL” [15/07/2562]
 2096.วันธรรมสวนะ [15/07/2562]
 2097.คัดเลือกตัวแทน นร.เพื่อไปเข้าร่วมโครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษและฝึกภาวะผู้นำของกลุ่มนักศึกษาไทย ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย[14/07/2562]
 2098.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [14/07/2562]
 2099.จัดทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘[14/07/2562]
 2100.ประชุมสร้างความเข้าใจการประเมินการอ่าน-เขียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา[14/07/2562]


หน้าแรก