รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 42 / 60
 2051.ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบ NT [26/02/2562]
 2052.ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน(ภาค ค) ผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย[26/02/2562]
 2053.รองผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ nt ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[26/02/2562]
 2054.เลขามูลนิธิพลังน้ำใจไทย ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม[26/02/2562]
 2055.บุคลากรใน สนง.ไปร่วมพิธีศพ นายภาพ หงส์เทพ[26/02/2562]
 2056.รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด[25/02/2562]
 2057.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผอ.สพป.ยล.๑ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ [25/02/2562]
 2058.แถลงข่าว โครงการ “สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”[23/02/2562]
 2059.กิจกรรมมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต.[23/02/2562]
 2060.ผอ.สพป.ยะลา เขต๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ[22/02/2562]
 2061.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”[22/02/2562]
 2062.นร.สังกัด ยะลา เขต ๑ คว้า ๗ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ [21/02/2562]
 2063.รอง ผอ.สพป.ให้กำลังใจ ครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรม นร. ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔[21/02/2562]
 2064.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ [21/02/2562]
 2065.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๘[20/02/2562]
 2066.การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [18/02/2562]
 2067.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน[16/02/2562]
 2068.การจัดสอบ ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.และ รอง ผอ.ร.ร.[15/02/2562]
 2069.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอ I-NET[14/02/2562]
 2070.สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.๑ ภาค ก.[14/02/2562]
 2071.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมให้ความรู้แก่ จนท.พัสดุโรงเรียน เรื่องการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ[12/02/2562]
 2072.ประชุมชี้แจงและรับฟังแนวทางการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง การสอนวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[11/02/2562]
 2073.บุคลากร สพป.ยะลา ๑ ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ[11/02/2562]
 2074.“จิบกาแฟแลเมืองยะลา ๓๖๐ องศา” ณ เขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา[11/02/2562]
 2075.ประชุมเพื่อพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่นของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดยะลา[07/02/2562]
 2076.ประชุมเตรียมการทดสอบ I-NET[07/02/2562]
 2077.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [06/02/2562]
 2078.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘[05/02/2562]
 2079.ประชุมบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘[05/02/2562]
 2080.ประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘[05/02/2562]
 2081.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองทราย และ ร.ร.บ้านเบญญา[03/02/2562]
 2082.คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2557[03/02/2562]
 2083.ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [02/02/2562]
 2084.รองผอ.สพป.ยล. ๑ และ คณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET[02/02/2562]
 2085.ผอ.สพป.ลงพื้นที่ติดตามเหตุโรงเรียนถูกงัด[31/01/2562]
 2086.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ออกเยี่ยมสนามสอบ o-net [31/01/2562]
 2087.การนิเทศเพื่อการนิเทศภายใน[30/01/2562]
 2088.ส่งมอบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ประธานศูนย์สอบ[30/01/2562]
 2089.สพฐ.ลงพื้นที่ สุ่มตรวจการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน “อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ”[27/01/2562]
 2090.ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘[27/01/2562]
 2091.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [26/01/2562]
 2092.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๗ [23/01/2562]
 2093.การนิเทศเพื่อการนิเทศภายในของโรงเรียน[23/01/2562]
 2094.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียน [22/01/2562]
 2095.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘[21/01/2562]
 2096.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[21/01/2562]
 2097.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[21/01/2562]
 2098.ประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ o-net [20/01/2562]
 2099.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘[20/01/2562]
 2100.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติว O-NET ของสถานศึกษา[20/01/2562]


หน้าแรก