รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 47 / 65
 2301.“จิบกาแฟแลเมืองยะลา ๓๖๐ องศา” ณ เขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา[11/02/2562]
 2302.ประชุมเพื่อพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่นของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดยะลา[07/02/2562]
 2303.ประชุมเตรียมการทดสอบ I-NET[07/02/2562]
 2304.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ [06/02/2562]
 2305.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘[05/02/2562]
 2306.ประชุมบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘[05/02/2562]
 2307.ประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘[05/02/2562]
 2308.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านคลองทราย และ ร.ร.บ้านเบญญา[03/02/2562]
 2309.คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปี 2557[03/02/2562]
 2310.ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [02/02/2562]
 2311.รองผอ.สพป.ยล. ๑ และ คณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET[02/02/2562]
 2312.ผอ.สพป.ลงพื้นที่ติดตามเหตุโรงเรียนถูกงัด[31/01/2562]
 2313.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ออกเยี่ยมสนามสอบ o-net [31/01/2562]
 2314.การนิเทศเพื่อการนิเทศภายใน[30/01/2562]
 2315.ส่งมอบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ประธานศูนย์สอบ[30/01/2562]
 2316.สพฐ.ลงพื้นที่ สุ่มตรวจการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน “อิ่ม คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ”[27/01/2562]
 2317.ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘[27/01/2562]
 2318.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ [26/01/2562]
 2319.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๗ [23/01/2562]
 2320.การนิเทศเพื่อการนิเทศภายในของโรงเรียน[23/01/2562]
 2321.ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียน [22/01/2562]
 2322.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘[21/01/2562]
 2323.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[21/01/2562]
 2324.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ o-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗[21/01/2562]
 2325.ประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ o-net [20/01/2562]
 2326.ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘[20/01/2562]
 2327.ผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามการติว O-NET ของสถานศึกษา[20/01/2562]
 2328.ผอ.สพป.ยะลา ๑ ออกเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามการติวเข้ม o-net นร.ป.๖[19/01/2562]
 2329.กิจกรรมชอล์กสี...ที่รัก เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๘[19/01/2562]
 2330.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูประจำปี 2558[19/01/2562]
 2331.พิธีละหมาดฮายัต งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘[19/01/2562]
 2332.ครู จ.ยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2558[22/01/2562]
 2333.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๕๘[19/01/2562]
 2334.“พิธีปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์”[19/01/2562]
 2335.ผลการแข่งขันการประกวดขบวนพาเหรด และ กองเชียร์ กีฬา“สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2336.ผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2337.ผลการแข่งขันกีฬาเปตองชาย-หญิง “สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2338.ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย-หญิง “สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2339.ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง “สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2340.ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “สพป.ยล.๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘ [15/01/2562]
 2341.ความยิ่งใหญ่อลังการ พิธีเปิดกีฬา “สพป.ยะลา ๑ เกมส์”[12/01/2562]
 2342.เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินขบวนพาเหรด “สพป.ยะลา ๑ เกมส์”[12/01/2562]
 2343.ประชุมนักกีฬาฟุตบอล "สพป.ยล ๑ เกมส์"[09/01/2562]
 2344.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘[09/01/2562]
 2345.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและสถานที่ [09/01/2562]
 2346.ประชุมคณะทำงานผู้ควบคุมทีมกีฬาฟุตบอล "สพป.ยล ๑ เกมส์"[09/01/2562]
 2347.น้องใบเฟิร์น นร.ร.ร.อนุบาลยะลา สุดปลื้มได้พบนายกรัฐมนตรี[08/01/2562]
 2348.ผอ.สพป.ไปชมและให้กำลังใจนักแสดงชุด “ภูมิปัญญาจตุรทิศ” [08/01/2562]
 2349.ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการดำเนินการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น [08/01/2562]
 2350.ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ [08/01/2562]


หน้าแรก