รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 55 / 65
 2701.สพป.ยล.๑ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสร้างWeb Page ประเภท Web Editor ด้วยโปรแกรม Adobe Dreeamweaver & Adobe Photoshop [06/05/2562]
 2702.บุคลากร สพป.ยะลา 1 ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล[05/05/2562]
 2703.ยะลา เขต ๑ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [04/05/2562]
 2704.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน(สำหรับสถานศึกษา)[04/05/2562]
 2705.ติดตาม นร.ทำงานช่วงปิดภาคเรียน [01/05/2562]
 2706.อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒[30/04/2562]
 2707.พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วงปิดภาคเรียนรุ่นที่ ๒[30/04/2562]
 2708.พิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖[29/04/2562]
 2709.อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพฯ ศูนย์เครือข่ายรามัน[29/04/2562]
 2710.พิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ ๒[29/04/2562]
 2711.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗[29/04/2562]
 2712.ประชุมปฏิบัติการสร้างสื่อชุดเรียนรู้ด้วยตนเองอ่านจับใจความสำคัญ[28/04/2562]
 2713.นายอำเภอกรงปินัง พร้อมผู้บริหารใน สพป.ยะลา ๑ ให้โอวาทพร้อมมอบเงินเป็นกำลังใจกับนักฟุตบอล ยะลา ๑ ที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ [27/04/2562]
 2714.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ ๒[27/04/2562]
 2715.นักฟุตบอลเยาวชน ยะลา ๑ ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ ตามโครงการ “ฮีโร่สานฝันปันรักเพื่อน้อง ๕ จชต.” [25/04/2562]
 2716.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[25/04/2562]
 2717.ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๗ [24/04/2562]
 2718.ประชุมคณะกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา[23/04/2562]
 2719.อบรม “การวัดและประเมินผล” ร่วมวิเคราะห์ข้อ NT ป.๓ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗[23/04/2562]
 2720.ประชุมเตรียมจัดงาน “พบปะยามเช้า”[22/04/2562]
 2721.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ [22/04/2562]
 2722.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน[21/04/2562]
 2723.ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ประจำปี ๒๕๕๗ [18/04/2562]
 2724.โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗ [18/04/2562]
 2725.อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้ระบบสองภาษา TPR ภาษาไทย และฉากภาพใหญ่ กับ BBL[18/04/2562]
 2726.กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส” เนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗[11/04/2562]
 2727.ประชุมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๗[10/04/2562]
 2728.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย รุ่นที่๒[09/04/2562]
 2729.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ยล.๑ [09/04/2562]
 2730.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [08/04/2562]
 2731.วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์[06/04/2562]
 2732.ปฐมนิเทศนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗[04/04/2562]
 2733.ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [04/04/2562]
 2734.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย [03/04/2562]
 2735.กีฬาวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๗[02/04/2562]
 2736.วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๕๗[31/03/2562]
 2737.วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า[31/03/2562]
 2738.ผอ.สพป.ยล.๑ เลี้ยงสังสรรค์บุคลกร ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖[31/03/2562]
 2739.การจัดการศึกษาโดยครอบครัว [28/03/2562]
 2740.งานวันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษา กิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ กิจกรรมopen house ประจำปี ๒๕๕๖[28/03/2562]
 2741.ประชุมสัญจรศูนย์เครือข่ายกรงปินัง[27/03/2562]
 2742.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Desktop Author[27/03/2562]
 2743.ประชุมคณะทำงานการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗[26/03/2562]
 2744.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักสูตรอาเซียน ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี [26/03/2562]
 2745.พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูสมศรี ธัญญเกษตร[25/03/2562]
 2746.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๕๗ [25/03/2562]
 2747.ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [25/03/2562]
 2748.พิธีรดน้ำศพครูสมศรี ธัญญะเกษตร [21/03/2562]
 2749.กิจกรรมยามค่ำคืนการชุมนุมลูกเสือภายใต้ชื่อ "งานชุมนุมลูกเสือ เทิดไท้องค์ราชัน ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง"ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [21/03/2562]
 2750.ประชุมปฏิบัติการสร้างสาระหลักสูตรเทคโนโลยี (กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา [21/03/2562]


หน้าแรก