รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 55 / 60
 2701.ผอ.สพป.ยล 1 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สพฐ. ในการแก้ปัญหา นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[27/09/2562]
 2702.โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี[27/09/2562]
 2703.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เส้นทางการศึกษา วันเวลาแห่งความทรงจำ” [26/09/2562]
 2704.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เกษียณรำลึก 2556” ให้บุคลากรใน สนง.[26/09/2562]
 2705.ยะลา 1 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “อนุรักษ์ภาษาไทย Symposium และประกวดการจัดนิทรรศการสื่อสารสองภาษา”[26/09/2562]
 2706.ยะลา ๑ นำองค์คณะบุคคลไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับองค์คณะบุคคล เชียงใหม่ ๓ [24/09/2562]
 2707.พิธีเปิดงาน“มหกรรมชาวยะลาร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน”[24/09/2562]
 2708.กิจกรรมจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[23/09/2562]
 2709.ประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556” ครั้งที่ 2[23/09/2562]
 2710.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE)[20/09/2562]
 2711.ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมข้าราชการของจังหวัดยะลา[20/09/2562]
 2712.ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียน บันทึกผลการแข่งขัน รายงานผลและราวัล[19/09/2562]
 2713.พญางามเกมส์[19/09/2562]
 2714.กีฬานักเรียนชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [19/09/2562]
 2715.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖[18/09/2562]
 2716.เยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวีรยุทธ ทองนพรัตน์[18/09/2562]
 2717.สพป.ยะลา เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพนางมณีรัตนา ดุลยรัตน์ [18/09/2562]
 2718.รอง.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดงตาล[17/09/2562]
 2719.ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)[17/09/2562]
 2720.การแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [17/09/2562]
 2721.การแข่งขันกีฬา กรีฑา สีประจำปีของโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ [12/09/2562]
 2722.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาสีภายใน ร.ร.บ้านสะเอะใน[11/09/2562]
 2723.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีวางพวงหรีดเคารพศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้[11/09/2562]
 2724.ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [11/09/2562]
 2725.งานมหกรรมวิชาการศูนย์เครือข่ายกรงปินัง[10/09/2562]
 2726.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กครังที่ ๖"[10/09/2562]
 2727.ประเมินสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1[10/09/2562]
 2728.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE) ครูในสังกัด สพป.ยล.๑[10/09/2562]
 2729.ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ยะลา 1 ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเมืองมรดกโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย[08/09/2562]
 2730.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OOFICE) รุ่นที่ ๓[06/09/2562]
 2731. การคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้[06/09/2562]
 2732.ประชุมการบริหารงานบุคคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ [04/09/2562]
 2733.ประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [03/09/2562]
 2734.ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ [02/09/2562]
 2735.โครงการพัฒนาการสอนศิลปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖[02/09/2562]
 2736.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OOFICE) รุ่นที่ ๒[02/09/2562]
 2737.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา[30/08/2562]
 2738.ประชุม กพป.ชุดใหม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการฯ ชุดเดิม[30/08/2562]
 2739.โครงการจักรยานเพื่อน้องชายแดนใต้[28/08/2562]
 2740.ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด สพป.ยล.๑[28/08/2562]
 2741.ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖[27/08/2562]
 2742.คณะวิทยากรลูกเสือ ยะลา เขต ๑ อบรมให้ความรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำยะลา[27/08/2562]
 2743.กีฬาจตุรมิตรสานสัมพันธ์เกมส์[27/08/2562]
 2744.ร่มเกล้าเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน[27/08/2562]
 2745.ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการ[26/08/2562]
 2746.ประชุมคณะกรรมการโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๗[26/08/2562]
 2747.ประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก (หนังสือทำมือ)[26/08/2562]
 2748.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OOFICE)[26/08/2562]
 2749.พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณครูอธิคม ติวงค์[25/08/2562]
 2750.ผอ.สพป. พร้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวเขียว-เหลือง[25/08/2562]


หน้าแรก