รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 57 / 65
 2801.ประชุมพิจารณาการประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐"[21/01/2562]
 2802.พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศุภกฤษ แซ่ลุ่ง [20/01/2562]
 2803.สพป.ยะลา ๑ จัดกิจกรรม "ชอค์ลสี...ที่รัก" เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[17/01/2562]
 2804.สพป.ยะลา เขต๑ จัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูประจำปี 2557[17/01/2562]
 2805.พิธีละหมาดฮายัต งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[17/01/2562]
 2806.ครู จ.ยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ประจำปี 2557[17/01/2562]
 2807.พิธีเปิด อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช”[17/01/2562]
 2808.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[17/01/2562]
 2809.ประชุมครูภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๖[15/01/2562]
 2810.ประชุมกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๕๗ [15/01/2562]
 2811.ประชุมติดตามงานคณะกรรมการวันครู ปี ๕๗[14/01/2562]
 2812.สวัสดีปีใหม่ ปี ๕๗[14/01/2562]
 2813.ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลกรงปินัง [14/01/2562]
 2814.รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [13/01/2562]
 2815.วันเด็ก จ.ยะลา คึกคัก ยะลา เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมแจกอุปกรณ์การเรียน[13/01/2562]
 2816.โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ จัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ (ครอบครัวอบอุ่น)”[10/01/2562]
 2817.ประชุมเตรียมงาน “ชอล์กสี...ที่รัก”[09/01/2562]
 2818.ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกประเมินเพื่อคัดเลือก นร. และสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน[09/01/2562]
 2819.ครูใน จ.ยะลา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ๒๕๕๗[09/01/2562]
 2820.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๗ ตำบลบันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา[09/01/2562]
 2821.สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา ร่วมจัดงานวันเด็กปี 57[08/01/2562]
 2822.โรงเรียนบ้านเกะรอ จัดงาน“สุขสันต์ปีใหม่ สุขใจวันเด็ก”[08/01/2562]
 2823.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗[08/01/2562]
 2824.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม [08/01/2562]
 2825.ประชุมเตรียมจัดงาน “ชอล์กสี....ที่รัก”[07/01/2562]
 2826.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู 57[07/01/2562]
 2827.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ o-net ประจำปี ๒๕๕๗[07/01/2562]
 2828.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง [07/01/2562]
 2829.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๗ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม[07/01/2562]
 2830.อวยพรปีใหม่ ๕๗[07/01/2562]
 2831.รอง ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามความคืบหน้าตาม MOU[06/01/2562]
 2832.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗[06/01/2562]
 2833.คณะกรรมการฝ่ายทำบุญตักบาตร ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[06/01/2562]
 2834.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านบาโด ร.ร.วังธราธิปวิทยา ร.ร.ศรีพัฒนารามและ ร.ร.บ้านสาคอ[06/01/2562]
 2835.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗[04/01/2562]
 2836.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2837.ผอ.สพป.เข้าอวยพรปีใหม่ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา [03/01/2562]
 2838.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๒ [03/01/2562]
 2839.ผอ.สพป.เข้าอวยพร เลขาฯ ศอ.บต.เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2840.รองผอ. และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [03/01/2562]
 2841.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[03/01/2562]
 2842.ประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ สพป.ยล.๑[02/01/2562]
 2843.ประชุมชี้แจงการจัดสรรสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน ปี ๕๗[02/01/2562]
 2844.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [27/12/2562]
 2845.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗[27/12/2562]
 2846.ผอ.สพป.ยล.๑ และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[27/12/2562]
 2847.ตัวแทนบุคลากรเข้าอวยพรหัวหน้าส่วนต่างๆ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗[26/12/2562]
 2848.ผอ.สพป.ยล.๑ และบุคลากร สพป.ยล.๑ ร่วมคารวะอวยพรปีใหม่ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา[26/12/2562]
 2849.มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๕๗[26/12/2562]
 2850.ประชุม รอง ผอ.สพป.[25/12/2562]


หน้าแรก