รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 57 / 60
 2801.การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง[15/07/2562]
 2802.วันธรรมสวนะ [15/07/2562]
 2803.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖[15/07/2562]
 2804.ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่[15/07/2562]
 2805.ประเมินคัดเลือกโรงเรียนจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice)[12/07/2562]
 2806.ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖[12/07/2562]
 2807.ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่[10/07/2562]
 2808.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนโครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จชต.[09/07/2562]
 2809.สพป.จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดยะลา รุ่นอายุ ไม่เกิน ๑๕ ปี[08/07/2562]
 2810.ประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม,หน่วย,ศูนย์[08/07/2562]
 2811.อบรมการทำข้อมูลด้วยระบบEGP ศูนย์เครือข่ายรามัน[08/07/2562]
 2812.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้[08/07/2562]
 2813.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด[08/07/2562]
 2814.วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [08/07/2562]
 2815.อบรมปฏิบัติการ "การประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน รุ่นที่ ๒ " [06/07/2562]
 2816."นิบงเกมส์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ [05/07/2562]
 2817.สพป.ยะลา เขต 1 จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2556 พร้อมชี้แจงเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินทุนของนักเรียน[05/07/2562]
 2818.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายรามัน กิจกรรม “จิบน้ำชายามค่ำ”[04/07/2562]
 2819.ขอบคุณ ศอ.บต.ที่สนับสนุนงบประมาณ[04/07/2562]
 2820.ประชุมพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิ[04/07/2562]
 2821.SUKAN KITA "ยาลอสัมพันธ์ "[04/07/2562]
 2822.ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านต้นหยี ร.ร.บ้านเหนือ และ ร.ร.บ้านปอเยาะ[03/07/2562]
 2823.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านวัดลำพะยา[03/07/2562]
 2824.ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [03/07/2562]
 2825.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู กิจกรรม “จิบน้ำชายามค่ำ”[03/07/2562]
 2826.ค่ายย่อยลูกเสือจังหวัดยะลา ในงานลูกเสือ จชต. ครั้งที่ ๙[02/07/2562]
 2827.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖[02/07/2562]
 2828.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในเขต จ.ช.ต. กลุ่มนโยบายและแผน และ ศูนย์ ITE[02/07/2562]
 2829.บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี[01/07/2562]
 2830.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2562]
 2831.การอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา[28/06/2562]
 2832.ชุมชนบ้านพร่อน รอมฎอนสัมพันธ์[27/06/2562]
 2833.OPEN HOUSE เปิดประตูสู่ชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๖[27/06/2562]
 2834.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ชุมชน และกีฬานักเรียน "กะตูปะเกมส์" [27/06/2562]
 2835.การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ระดับเขตพื้นที่[27/06/2562]
 2836.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่าย กิจกรรม “จิบน้ำชายามค่ำ”[27/06/2562]
 2837.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่าย กิจกรรม “จิบน้ำชายามค่ำ”[27/06/2562]
 2838.งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ [25/06/2562]
 2839.ผอ.สพป.พบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่าย กิจกรรม “จิบน้ำชายามค่ำ”[25/06/2562]
 2840.กิจกรรมสร้างคน มวลชนสานฝันครั้งที่ ๒[25/06/2562]
 2841.ติดตามสถานการณ์การแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๖ [25/06/2562]
 2842.สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๑๒ ปี รอบชิงชนะเลิศ[21/06/2562]
 2843.ประชุมคณะกรรมการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล "เพชรเสมายะลา เขต ๑"[21/06/2562]
 2844.speech contest 2013 [21/06/2562]
 2845.ผลการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย วันที่ 20 มิ.ย. [20/06/2562]
 2846.สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ[20/06/2562]
 2847.ประชุมเตรียมการจัดงาน Lab School Symposium 2013 [20/06/2562]
 2848.บรรยากาศและผลการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๖[20/06/2562]
 2849.ประชุมการขับเคลื่อนจุดเน้นและข้อตกลง(MOU)ศูนย์เครือข่ายพญางาม[20/06/2562]
 2850.โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น[20/06/2562]


หน้าแรก