รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หน้า 59 / 60
 2901.อบรมโครงการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School lunch [28/05/2562]
 2902.โครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (ดีเจน้อยนมแม่)[28/05/2562]
 2903.กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ [28/05/2562]
 2904.อบรมการพัฒนาการสร้างเวปไซต์ ด้วยโปรแกรม joomla[23/05/2562]
 2905.ผอ.สพป.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะครูและติดตามการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา[22/05/2562]
 2906.ผอ.ยะลา เขต ๑ ลงพื้นที่ อ.รามัน ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาช่วงเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๕๖[21/05/2562]
 2907.ผอ.ยล.๑ ประชุมวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก[20/05/2562]
 2908.ผอ.ยะลา ๑ ประชุมเตรียมการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๖[20/05/2562]
 2909.ประชุมครูวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน[18/05/2562]
 2910.รองผอ.สพป.ยล.๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกรงปินัง[17/05/2562]
 2911.ร่วมฉลองความสำเร็จการแข่งขันกีฬา จชต.[17/05/2562]
 2912.วันธรรมสวนะ[17/05/2562]
 2913.ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ [17/05/2562]
 2914.ร่วมแสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่[17/05/2562]
 2915.ประชุมกรรมการบริหารโครงการตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและตาดีกา[16/05/2562]
 2916.ประชุมเตรียมรับการติดตามกลยุทธ์ สพฐ.ปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๑[16/05/2562]
 2917.รองผอ.สพป.ยล.๑ เยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายดงตาล[16/05/2562]
 2918.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[14/05/2562]
 2919.กีฬาบุคลากร จชต. ครั้งที่ 5[14/05/2562]
 2920.อบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย[10/05/2562]
 2921.กิจกรรม “พบปะยามเช้า” (Morning Talk) [08/05/2562]
 2922.ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เครือข่ายดงตาล[07/05/2562]
 2923.ยะลา เขต ๑ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [05/05/2562]
 2924.พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล [05/05/2562]
 2925.ประชุมสัมมนาการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ[05/05/2562]
 2926.ประชุมสัมมนาการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ[03/05/2562]
 2927.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดแดนภาคใต้[03/05/2562]
 2928.ประชุมคณะทำงานงานกิจกรรมพบปะยามเช้า [03/05/2562]
 2929.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พบปะครูในสังกัดศูนย์เครือข่ายดงตาล [01/05/2562]
 2930.ประชุมครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(อิสลามศึกษาแบบเข้ม)[01/05/2562]
 2931.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอดินันท์ ปากบารา[01/05/2562]
 2932.ศึกษาดูงาน สพป.สงขลา เขต ๒[30/04/2562]
 2933.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย[30/04/2562]
 2934.ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมภพ ซุ้นจ้าย [30/04/2562]
 2935.เปิดการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)[29/04/2562]
 2936.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช[25/04/2562]
 2937.ประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร[24/04/2562]
 2938.ร่วมบุญวันธรรมสวนะเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา[23/04/2562]
 2939.ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพบปะยามเช้ากระทรวงศึกษาธิการ[23/04/2562]
 2940.ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน[23/04/2562]
 2941.กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ[23/04/2562]
 2942.สรุปผลการเรียนรู้สภาพจริงระยะที่ ๒ ของผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน[23/04/2562]
 2943.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา[22/04/2562]
 2944.อบรมครูในการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher's Kit) [22/04/2562]
 2945.สพป.ยะลา เขต ๑ ต้อนรับผู้เข้าร่วมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สช.อำเภอและจังหวัด[18/04/2562]
 2946.ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากร จชต.[17/04/2562]
 2947.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖[11/04/2562]
 2948.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖[10/04/2562]
 2949.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖[09/04/2562]
 2950.พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “นายเชาวลิตร ไชยฤกษ์”[06/04/2562]


หน้าแรก