รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : กลุ่มอำนวยการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562
    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น. นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับฟังนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน และเรื่องที่ สพป. ต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม Video Conference สพป.ยล.1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 หน้า 59 / 65
 2901.ประชุมคณะทำงานดำเนินงานนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปี ๕๖[01/11/2562]
 2902.สพป.ยะลา เขต 1 จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.เมือง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [31/10/2562]
 2903.พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ [31/10/2562]
 2904.สพป.ยะลา เขต 1 จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.กรงปินัง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [30/10/2562]
 2905.สพป.ยะลา เขต ๑ จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครูในสังกัด อ.รามัน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [29/10/2562]
 2906.แสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ แก่ นายวิทยาศิลป์ สะอา [25/10/2562]
 2907.สพป.ยะลา เขต 1 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช[24/10/2562]
 2908.การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น[22/10/2562]
 2909.ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [22/10/2562]
 2910.ประชุมบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.ยล.๑[22/10/2562]
 2911.การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙[21/10/2562]
 2912.กิจกรรมต้อนรับฮารีรายออีดิลอัฎฮา ปี ๒๕๕๖ [17/10/2562]
 2913.ผอ.สพป.ร่วมพบปะผู้บริหารศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี[16/10/2562]
 2914.ร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา รายอฮัจยี[00/00/2562]
 2915.อาจารย์ ม.มหิดล ปรึกษา วางแผนการพัฒนา นักเรียนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย[14/10/2562]
 2916.รมว.ศธ.ลงพื้นที่ จ.ยะลา เปิดการประชุม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”[12/10/2562]
 2917.อบรมการบูรณาการแบบเรียนภาษาอังกฤษ[10/10/2562]
 2918.รองผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ[09/10/2562]
 2919.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน [09/10/2562]
 2920.ประชุมครูโรงเรียนบ้านพงยือไร[09/10/2562]
 2921.ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ยล.๑[08/10/2562]
 2922.กีฬา กรีฑา สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนบ้านจาหนัน[07/10/2562]
 2923.ผลการประกวดการจัดนิทรรศการ “ยะลา ยาลัน "[04/10/2562]
 2924.ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ทุกๆ ฝ่าย [03/10/2562]
 2925.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖[03/10/2562]
 2926.ผอ.สพป.ยล.๑ ให้กำลังใจคณะทำงาน “ยะลา ยาลัน"[03/10/2562]
 2927.รดน้ำศพ และวางพวงหรีดทหารชุดคุ้มครองครู[03/10/2562]
 2928.สุดยอดเด็กยะลา ปัญญาล้ำเลิศ ชูเชิดคุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน[02/10/2562]
 2929.ยะลา เขต ๑ จัดงาน “หนึ่งทศวรรษ สพฐ.กับการศึกษา จชต.เพื่อเด็กไทย” [01/10/2562]
 2930.มหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๖"[01/10/2562]
 2931.ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [30/09/2562]
 2932.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖[30/09/2562]
 2933.คณะครูโครงการ ๒ ภาษา ไปศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน[30/09/2562]
 2934.ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ครั้งที่ 2[30/09/2562]
 2935.ผอ.สพป.ยล 1 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สพฐ. ในการแก้ปัญหา นร.อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้[27/09/2562]
 2936.โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี[27/09/2562]
 2937.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เส้นทางการศึกษา วันเวลาแห่งความทรงจำ” [26/09/2562]
 2938.ยะลา เขต 1 จัดงาน “เกษียณรำลึก 2556” ให้บุคลากรใน สนง.[26/09/2562]
 2939.ยะลา 1 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “อนุรักษ์ภาษาไทย Symposium และประกวดการจัดนิทรรศการสื่อสารสองภาษา”[26/09/2562]
 2940.ยะลา ๑ นำองค์คณะบุคคลไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับองค์คณะบุคคล เชียงใหม่ ๓ [24/09/2562]
 2941.พิธีเปิดงาน“มหกรรมชาวยะลาร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน”[24/09/2562]
 2942.กิจกรรมจิตอาสาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนทุนภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖[23/09/2562]
 2943.ประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556” ครั้งที่ 2[23/09/2562]
 2944.อบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-OFFICE)[20/09/2562]
 2945.ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมข้าราชการของจังหวัดยะลา[20/09/2562]
 2946.ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียน บันทึกผลการแข่งขัน รายงานผลและราวัล[19/09/2562]
 2947.พญางามเกมส์[19/09/2562]
 2948.กีฬานักเรียนชายแดนใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ [19/09/2562]
 2949.ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖[18/09/2562]
 2950.เยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูวีรยุทธ ทองนพรัตน์[18/09/2562]


หน้าแรก