รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านเหนือ

วันไหว้ครู
     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2)   ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู   เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู   และเป็นการแสดงวามเคารพครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเหนือ
  1 หน้า 1 / 1
 1.วันไหว้ครู[20/06/2562]
 2.วันก่อตั้งโรงเรียน[19/06/2562]
 3.บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก[14/01/2562]
 4.มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน[14/01/2562]
 5.เยี่ยมบ้านนักเรียน[11/01/2562]
 6.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [25/12/2562]
 7.กิจกรรมประกวดรองเพลง “รอยปธงชาติไทย รอยใจไทยทั้งชาติ” ประจําป ๒๕๖๐[03/10/2562]
 8.แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด[29/09/2562]
 9.มหกรรมวิชาการ " ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ "[29/09/2562]
 10.กิจกรรมแห่หมรับ[29/09/2562]
 11.ทำหมรับ[19/09/2562]
 12.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[30/08/2562]
 13.แข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย[30/08/2562]
 14.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[24/08/2562]
 15.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม[24/08/2562]
 16.กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[24/08/2562]
 17.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้[23/08/2562]
 18.เดินสวนสนาม[23/08/2562]
 19.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 20.รับมอบถังขยะ[09/06/2562]
 21.กิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน[09/06/2562]
 22.บำเพ็ญประโยชน์[09/06/2562]
 23.รับมอบของจากทหาร[09/06/2562]
 24.เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกการารัตน(ดอกไม้จันทน์)[06/06/2562]
 25.กิจกรรมวันแม่[08/08/2562]
 26.กิจกรรมวันภาษาไทย[31/07/2562]
 27.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายสามพญา[12/09/2562]
 28.ร่วมกิจกรรมวันแม่ ปี 2556[14/08/2562]
 29.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556[08/08/2562]
 30.กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา[24/07/2562]
 31.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา[24/07/2562]
 32.กิจกรรมต้นกล้าสันติภาพ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้[19/07/2562]
 33.ร่วมนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง[09/07/2562]
 34.กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหนือ[01/07/2562]
 35.กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปี 2556[11/06/2562]
 36.เปิดเภาคเรียน ปีการศึกษา 2556[17/05/2562]


หน้าแรก