รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านเหนือ

วันไหว้ครู
     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2)   ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู   เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู   และเป็นการแสดงวามเคารพครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง

บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเหนือ
  1 หน้า 1 / 1
 1.เข้าค่ายพุทธบุตร[26/09/2562]
 2.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน[26/09/2562]
 3.แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด[14/08/2562]
 4.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล[14/08/2562]
 5.การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2562[14/08/2562]
 6.กิจกรรมวันแม่[14/08/2562]
 7.วันไหว้ครู[20/06/2562]
 8.วันก่อตั้งโรงเรียน[19/06/2562]
 9.บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก[14/01/2562]
 10.มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน[14/01/2562]
 11.เยี่ยมบ้านนักเรียน[11/01/2562]
 12.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [25/12/2562]
 13.กิจกรรมประกวดรองเพลง “รอยปธงชาติไทย รอยใจไทยทั้งชาติ” ประจําป ๒๕๖๐[03/10/2562]
 14.แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด[29/09/2562]
 15.มหกรรมวิชาการ " ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ "[29/09/2562]
 16.กิจกรรมแห่หมรับ[29/09/2562]
 17.ทำหมรับ[19/09/2562]
 18.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[30/08/2562]
 19.แข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย[30/08/2562]
 20.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[24/08/2562]
 21.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม[24/08/2562]
 22.กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[24/08/2562]
 23.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้[23/08/2562]
 24.เดินสวนสนาม[23/08/2562]
 25.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 26.รับมอบถังขยะ[09/06/2562]
 27.กิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน[09/06/2562]
 28.บำเพ็ญประโยชน์[09/06/2562]
 29.รับมอบของจากทหาร[09/06/2562]
 30.เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกการารัตน(ดอกไม้จันทน์)[06/06/2562]
 31.กิจกรรมวันแม่[08/08/2562]
 32.กิจกรรมวันภาษาไทย[31/07/2562]
 33.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายสามพญา[12/09/2562]
 34.ร่วมกิจกรรมวันแม่ ปี 2556[14/08/2562]
 35.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556[08/08/2562]
 36.กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา[24/07/2562]
 37.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา[24/07/2562]
 38.กิจกรรมต้นกล้าสันติภาพ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้[19/07/2562]
 39.ร่วมนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง[09/07/2562]
 40.กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเหนือ[01/07/2562]
 41.กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปี 2556[11/06/2562]
 42.เปิดเภาคเรียน ปีการศึกษา 2556[17/05/2562]


หน้าแรก