รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านยุโป

การนิเทศการเรียนการสอน
         ในวันที่พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  คณะดำเนินการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้เข้านิเทศการเรียน   การสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งวิทยา) เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  พร้อมทั้ง     ให้คำแนะนำคณะครูในการช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

                                                                                                                                                  วรรณนิศา / ภาพ ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านยุโป
  1 2 หน้า 1 / 2
 1.กิจกรรมวันไหว้ครู[27/06/2562]
 2.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[26/06/2562]
 3.ทำบุญโรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งวิทยา)[22/06/2562]
 4.การนิเทศการเรียนการสอน[20/06/2562]
 5.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม[27/05/2562]
 6.ประชุมผู้ปกครอง[27/05/2562]
 7.รณรงค์การเลือกตั้ง[12/03/2562]
 8.ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา[12/03/2562]
 9.เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา[07/03/2562]
 10.ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 11[01/10/2562]
 11.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[06/09/2562]
 12.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[06/09/2562]
 13.เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม[07/12/2562]
 14.เรียนรู้นอกห้องเรียน[22/11/2562]
 15.ปลูกผักสวนครัว[10/07/2562]
 16.กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน[10/07/2562]
 17.กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม[28/06/2562]
 18.บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559[21/03/2562]
 19.ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559[14/03/2562]
 20.ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559[14/03/2562]
 21.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[03/03/2562]
 22.มอบอุปกรณ์การเกษตร[03/03/2562]
 23.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เข้าแนะแนว[21/02/2562]
 24.ทาสีอาคารอเนกประสงค์[20/02/2562]
 25.โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย[15/02/2562]
 26.ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา[14/02/2562]
 27.ศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร[14/02/2562]
 28.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน[10/08/2562]
 29.ประดู่เกมส์ 59[06/08/2562]
 30.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[06/08/2562]
 31.กิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2559 [29/07/2562]
 32.กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา[14/07/2562]
 33.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[14/07/2562]
 34.ตรวจสุขภาพฟัน[11/07/2562]
 35.ศูยน์รวมน้ำใจเพื่อลูกหลานชาวใต้[28/06/2562]
 36.พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558[27/03/2562]
 37.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[21/03/2562]
 38.มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน[16/03/2562]
 39.ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สพป.ยล.1 ครั้งที่ 3[15/03/2562]
 40.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ[09/03/2562]
 41.นิเทศภายใน ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์[02/03/2562]
 42.พบปะ เยี่ยมเยียน[25/02/2562]
 43.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน[19/02/2562]
 44.โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน[02/02/2562]
 45.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้[02/02/2562]
 46.เตรียมแปลง ปลูกผัก[22/01/2562]
 47.รับมอบวัสดุอุปกรณ์ และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ[22/01/2562]
 48.วันเด็ก 2559[08/01/2562]
 49.เยี่ยมบ้านนักเรียน[08/01/2562]
 50.กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[30/12/2562]


หน้าแรก