รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนบ้านโกตาบารู

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชายแดนภาคใต้
    นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู และนางอุไร บุญเส้ง ครูโรงเรียนบ้านโกตาบารู เข้าเยี่ยมนักเรียนเนตรนารีตัวแทนโรงเรียนจำนวน 8 คนพร้อมด้วยครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทีมงานประชาสัมพันธ์  ภาพ/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-06-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านโกตาบารู
  1 2 3 4 5 6 7 8 หน้า 1 / 8
 1.ผอ.สพป.ยล.1 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน[09/08/2562]
 2.รุดเยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้[06/08/2562]
 3.โครงการชวนกันเข้าวัด ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ[20/06/2562]
 4.เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชายแดนภาคใต้[20/06/2562]
 5.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562[19/06/2562]
 6.กิจกรรมในเดือนอันประเสริฐ 2562[10/06/2562]
 7.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6[26/12/2562]
 8.ระบบดูแลนักเรียน[26/12/2562]
 9.กิจกรรมแนะแนวต่อ ม.3[26/12/2562]
 10.มอบทุนการศึกษา[21/12/2562]
 11.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561[21/12/2562]
 12.เยี่ยมชม OTOP โกตาบารู[21/12/2562]
 13.จิตอาสาโกตาบารู[11/12/2562]
 14.เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14[11/12/2562]
 15.การประชุมสภานักเรียน[03/12/2562]
 16.ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล สพฐ.เกมส์ 2561[30/11/2562]
 17.เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลโกตาบารู[28/11/2562]
 18.ประเมินการอ่านภาษาไทย PISA[28/11/2562]
 19.เดินรณรงค์ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด[28/11/2562]
 20.นักเรียนชั้น ป.5 รับบริการฉีดวัคซีน (HPV)[14/11/2562]
 21.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดฉายภาพยนตร์[14/11/2562]
 22.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2559[16/02/2562]
 23.กิจกรรม DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2559[08/02/2562]
 24.รอมฏอนสัมพันธ์ เดือนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗[06/06/2562]
 25.ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่[06/06/2562]
 26.โรงเรียนบ้านรานอ เข้าศึกษาดูงาน“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โรงเรียนบ้านโกตาบารู[06/06/2562]
 27.การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙[06/06/2562]
 28.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙[06/06/2562]
 29.มอบรางวัลนักเรียนที่เรียนเก่งเรียนดี สอบได้ลำดับที่ ๑[06/06/2562]
 30.ชบาอาลัย มอบให้น้อง [21/03/2562]
 31.มอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)[19/03/2562]
 32.โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ศึกษาดูงานสภานักเรียน[19/03/2562]
 33.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๘[18/03/2562]
 34.บรรยากาศการสอบ LAS ประจำการศึกษา ๒๕๕๘[16/03/2562]
 35.ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.๑[15/03/2562]
 36.ร่วมงานชุมนุมลูเสือ-เนตรนารี สพป.ยล.๑ ครั้งที่ ๓ "ประชารัฐสดุดี ๑๐๕ ปี ลูกเสือไทย" [15/03/2562]
 37.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [15/03/2562]
 38.ร่วมแข่งขันเดาะบอล ยุวชนรักษ์ไทย ชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ [15/03/2562]
 39.รับมอบทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา[15/03/2562]
 40.การแข่งขันฟุตบอล “โกตาจูเนียร์ คัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙[15/03/2562]
 41.นิเทศภายใน[15/03/2562]
 42.ม.ราชภัฎยะลา เข้าปฐมนิเทศโครงการแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ[15/03/2562]
 43.ร่วมจัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในงานประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ [15/03/2562]
 44.รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ[19/02/2562]
 45.รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ[18/02/2562]
 46.มอบจักรยานพระราชทาน[16/02/2562]
 47.รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ[16/02/2562]
 48.กิจกรรมฉันรักเมืองไทย [15/02/2562]
 49.ฝ่ายแนะแนวเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ [12/02/2562]
 50.รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ[12/02/2562]


หน้าแรก