รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล
     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจ