รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
    1 กรกฎาคม 2562  นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี  2562  ณ  สนามศูนย์เยาชน  เทศบาลนครยะลา  ในการนี้  คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลยะลาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ประทีป - ภาพ / ประทีป - ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 602.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 603.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 604.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 605.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 606.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 607.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 608.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 609.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 610.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 611.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 612.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 613.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 614.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 615.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 616.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 617.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 618.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 619.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 620.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 621.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 622.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 623.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 624.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 625.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 626.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]
 627.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]
 628.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2562]
 629.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2562]
 630.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2562]
 631.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2562]
 632.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2562]
 633.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2562]
 634.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2562]
 635.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2562]
 636.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2562]
 637.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2562]
 638.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2562]
 639.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2562]
 640.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2562]
 641.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2562]
 642.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2562]
 643.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2562]
 644.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2562]
 645.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2562]
 646.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2562]
 647.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2562]
 648.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2562]
 649.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2562]
 650.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2562]


หน้าแรก