รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
    1 กรกฎาคม 2562  นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี  2562  ณ  สนามศูนย์เยาชน  เทศบาลนครยะลา  ในการนี้  คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลยะลาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ประทีป - ภาพ / ประทีป - ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2562]
 302.แถลงข่าว[16/06/2562]
 303.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2562]
 304.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2562]
 305.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2562]
 306.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2562]
 307.รับครูใหม่[09/06/2562]
 308.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 309.มอบเกียรติบัตร[08/06/2562]
 310.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 311.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2562]
 312.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2562]
 313.ประเมิน 5 ส.[07/06/2562]
 314.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2562]
 315.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 316.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 317.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 318.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 319.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 320.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 321.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 322.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 323.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 324.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 325.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 326.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 327.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 328.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 329.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 330.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 331.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 332.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 333.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 334.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 335.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 336.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 337.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 338.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 339.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 340.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 341.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 342.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 343.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 344.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 345.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 346.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 347.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 348.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 349.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 350.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]


หน้าแรก