รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
    1 กรกฎาคม 2562  นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี  2562  ณ  สนามศูนย์เยาชน  เทศบาลนครยะลา  ในการนี้  คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลยะลาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ประทีป - ภาพ / ประทีป - ข่าว

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 402.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 403.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 404.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 405.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 406.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 407.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 408.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 409.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 410.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 411.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 412.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]
 413.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2562]
 414.ขวัญกำลังใจ[20/08/2562]
 415.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2562]
 416.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2562]
 417.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2562]
 418.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2562]
 419.ขวัญกำลังใจ[10/08/2562]
 420.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2562]
 421.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2562]
 422.สภาพบเพื่อน[28/07/2562]
 423.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2562]
 424.คุณภาพการศึกษา[28/07/2562]
 425.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2562]
 426.ขวัญกำลังใจ[20/07/2562]
 427.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2562]
 428.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 429.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2562]
 430.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2562]
 431.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2562]
 432.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2562]
 433.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2562]
 434.นิเทศติดตาม[24/06/2562]
 435.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2562]
 436.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2562]
 437.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2562]
 438.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2562]
 439.มอบเกียรติบัตร[10/06/2562]
 440.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2562]
 441.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2562]
 442.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2562]
 443.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2562]
 444.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2562]
 445.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2562]
 446.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2562]
 447.นำเสนอสื่อ[16/05/2562]
 448.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2562]
 449.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2562]
 450.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2562]


หน้าแรก