รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม
    
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำรูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัยดีเด่น เข้าร่วมการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเกณฑ์และประเด็นการพิจารณา เช่น ต้องเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำไปใช้ได้จริง และเป็นนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรรณี จูฑังคะ  นางสุนีย์ ทองศรีสุข ข้าราชการบำนาญ  นายอาฟฟาน เจะเตะ นางซารินดา บินวาฮับ นางกชกร แท่นรัตน์ นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 ผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
ชนะเลิศ นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางฮายาตี แดนิ ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางฉลวย สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านรามัน
ชมเชย นางสาวรอฮานี ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ไปประกวดระดับจังหวัดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จะขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

นันท์นภัส  ::ข่าว
อามาล :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 11 / 15
 501.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2562]
 502.เวทีคนเก่ง[17/09/2562]
 503.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2562]
 504.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2562]
 505.มอบเกียรติบัตร[15/09/2562]
 506.มอบเกียรติบัตร[11/09/2562]
 507.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2562]
 508.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2562]
 509.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2562]
 510.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2562]
 511.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2562]
 512.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2562]
 513.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2562]
 514.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2562]
 515.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2562]
 516.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2562]
 517.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2562]
 518.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2562]
 519.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2562]
 520.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2562]
 521.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2562]
 522.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2562]
 523.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2562]
 524.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 525.มอบเกียรติบัตร[15/08/2562]
 526.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2562]
 527.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2562]
 528.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2562]
 529.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2562]
 530.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2562]
 531.มอบเกียรติบัตร[31/07/2562]
 532.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2562]
 533.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2562]
 534.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2562]
 535.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2562]
 536.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2562]
 537.เยี่ยมป่วย[22/07/2562]
 538.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2562]
 539.มอบรางวัล[22/07/2562]
 540.แสดงความยินดี[22/07/2562]
 541.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2562]
 542.ขอแสดงความยินดี [17/07/2562]
 543.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2562]
 544.มอบเกียรติบัตร[10/07/2562]
 545.แห่เทียนพรรษา[09/07/2562]
 546.มอบเกียรติบัตร[09/07/2562]
 547.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2562]
 548.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2562]
 549.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2562]
 550.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2562]


หน้าแรก