รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม
    
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำรูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัยดีเด่น เข้าร่วมการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเกณฑ์และประเด็นการพิจารณา เช่น ต้องเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำไปใช้ได้จริง และเป็นนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรรณี จูฑังคะ  นางสุนีย์ ทองศรีสุข ข้าราชการบำนาญ  นายอาฟฟาน เจะเตะ นางซารินดา บินวาฮับ นางกชกร แท่นรัตน์ นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 ผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
ชนะเลิศ นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางฮายาตี แดนิ ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางฉลวย สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านรามัน
ชมเชย นางสาวรอฮานี ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ไปประกวดระดับจังหวัดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จะขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

นันท์นภัส  ::ข่าว
อามาล :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 1 / 14
 1.การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต[16/10/2562]
 2.การแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[08/10/2562]
 3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 25[06/10/2562]
 4.งาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เกษียณสดุดี” ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[23/09/2562]
 5.ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา[23/09/2562]
 6.เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[16/09/2562]
 7.“ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [12/09/2562]
 8.งาน “ประทีปยังสว่าง ในวันที่วางพาย” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[12/09/2562]
 9.มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ จังหวัดพัทลุง และของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่[10/09/2562]
 10.กิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา [01/09/2562]
 11.มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา[30/08/2562]
 12.การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน ม.อ.วิชาการ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[30/08/2562]
 13.ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง (Market Of Good People Activity) [30/08/2562]
 14.โครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 [19/08/2562]
 15.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2562]
 16.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2562]
 17.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2562]
 18.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2562]
 19.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2562]
 20.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2562]
 21.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2562]
 22.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2562]
 23.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2562]
 24.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2562]
 25.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2562]
 26.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2562]
 27.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2562]
 28.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2562]
 29.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2562]
 30.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2562]
 31.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2562]
 32.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2562]
 33.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2562]
 34.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2562]
 35.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2562]
 36.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2562]
 37.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2562]
 38.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2562]
 39.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2562]
 40.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2562]
 41.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2562]
 42. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2562]
 43.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2562]
 44.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2562]
 45.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2562]
 46.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2562]
 47.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2562]
 48.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2562]
 49.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2562]
 50.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2562]


หน้าแรก