รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม
    
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำรูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัยดีเด่น เข้าร่วมการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเกณฑ์และประเด็นการพิจารณา เช่น ต้องเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำไปใช้ได้จริง และเป็นนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรรณี จูฑังคะ  นางสุนีย์ ทองศรีสุข ข้าราชการบำนาญ  นายอาฟฟาน เจะเตะ นางซารินดา บินวาฮับ นางกชกร แท่นรัตน์ นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 ผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
ชนะเลิศ นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางฮายาตี แดนิ ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางฉลวย สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านรามัน
ชมเชย นางสาวรอฮานี ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ไปประกวดระดับจังหวัดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จะขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

นันท์นภัส  ::ข่าว
อามาล :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 1 / 15
 1.กิจกรรมค่ายหรรษาพัฒนาภาษาจีน โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน[16/10/2562]
 2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้[15/10/2562]
 3.กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”[08/10/2562]
 4.กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2563[02/10/2562]
 5.กิจกรรมอำลานักเรียนหน้ามุขของครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563[01/10/2562]
 6.โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 2563[01/10/2562]
 7.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2563[29/09/2562]
 8.ร้อยดวงใจ สายใยที่ผูกพัน เกษียณสดุดี ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2563[29/09/2562]
 9.กิจกรรมประกวดวงเมโลเดียนและขับร้องหมู่เพลงชาติไทย ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 [29/09/2562]
 10.กิจกรรม “มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์ บูชาครู” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา[28/09/2562]
 11.จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา[28/09/2562]
 12.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563[28/09/2562]
 13.กิจกรรม “สายใยน้องพี่ คนดีศรีอนุบาลยะลา” ครั้งที่ 1 [22/09/2562]
 14.จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา[22/09/2562]
 15.กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา ครบรอบ 67 ปี [22/09/2562]
 16.กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563[22/09/2562]
 17.งาน “อนุบาลประสานใจ คืนวันอันยิ่งใหญ่ ร้อยดวงใจที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”[15/09/2562]
 18.บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)แฟมิลี่ไฮเปอร์มาร์ท[10/09/2562]
 19.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ[01/09/2562]
 20.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [24/08/2562]
 21.โครงการพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/08/2562]
 22.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาลยะลา [17/08/2562]
 23.เปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-site ของโรงเรียนอนุบาลยะลา [14/08/2562]
 24.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[14/08/2562]
 25.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563[13/08/2562]
 26.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563[07/08/2562]
 27.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับจังหวัดยะลา [30/07/2562]
 28.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2562]
 29.เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา [02/07/2562]
 30.ประเมินบรรยากาศและความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน[29/06/2562]
 31.ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา[25/06/2562]
 32.ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[25/06/2562]
 33.ค่ายหรรษา พัฒนาภาษาจีน ปีการศึกษา 2562 [07/03/2562]
 34.การประเมินภายนอกในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment)[01/03/2562]
 35.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [19/02/2562]
 36.สอบประเมินการอ่านเขียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [19/02/2562]
 37.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[19/02/2562]
 38.กิจกรรมยกย่องพระเถระ[06/02/2562]
 39.รางวัลชมเชย การวาดภาพ “พลังแห่งรัก”ของเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้[06/02/2562]
 40.ศึกษาแหล่งเรียนรู้..สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[03/02/2562]
 41.กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/01/2562]
 42.พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563 [23/01/2562]
 43.โรงเรียนอนุบาลยะลาร่วมกิจกรรมงานเดิน วิ่งการกุศล เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 “วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน”[20/01/2562]
 44.กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[17/01/2562]
 45.เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ ได้รับคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ[13/01/2562]
 46.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา[13/01/2562]
 47.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[13/01/2562]
 48.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี[08/01/2562]
 49.โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน[08/01/2562]
 50.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 [25/12/2562]


หน้าแรก