รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม
    
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้นำรูปแบบนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัยดีเด่น เข้าร่วมการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีเกณฑ์และประเด็นการพิจารณา เช่น ต้องเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำไปใช้ได้จริง และเป็นนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางพรรณี จูฑังคะ  นางสุนีย์ ทองศรีสุข ข้าราชการบำนาญ  นายอาฟฟาน เจะเตะ นางซารินดา บินวาฮับ นางกชกร แท่นรัตน์ นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1 ผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
ชนะเลิศ นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล  ครู โรงเรียนอนุบาลยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางฮายาตี แดนิ ครู โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางฉลวย สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านรามัน
ชมเชย นางสาวรอฮานี ลาเตะ ครู โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
ผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ไปประกวดระดับจังหวัดซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จะขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562

นันท์นภัส  ::ข่าว
อามาล :: ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 1 / 16
 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel”[21/02/2562]
 2.แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1[21/02/2562]
 3.อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพด้านเกษตร กิจกรรม “ปลูกดิน ปลูกน้ำ”[19/02/2562]
 4.กิจกรรม Brain gym [18/02/2562]
 5.รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564[29/01/2562]
 6.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563[21/01/2562]
 7.มอบหนังสือสอบนักรรมชั้นตรี หนังสือฟุตบอลสตาร์ซอคเกอร์[21/01/2562]
 8.โรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย[14/01/2562]
 9.ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด[01/01/2562]
 10.แข่งขันวิชาการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Genius SMA KB Yala 2020 (ครั้งที่ 3) [01/01/2562]
 11.กิจกรรมนักเรียน ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปีใหม่ [01/01/2562]
 12.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [28/12/2562]
 13.เยี่ยมรับขวัญและให้กำลังใจต้อนรับสมาชิกใหม่[21/12/2562]
 14.รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด[18/12/2562]
 15.รับมอบทุน[14/12/2562]
 16.การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563 [09/12/2562]
 17.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดนครปฐม[08/12/2562]
 18.การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020[08/12/2562]
 19.ส่งครูสุปราณี หุ้นเอียด ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิตาวาส[04/12/2562]
 20.มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนเพื่อนักเรียน[02/12/2562]
 21.บรรยากาศวันแรกเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[01/12/2562]
 22.ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[01/12/2562]
 23.ประเมิน 5 ส และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[30/11/2562]
 24.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาทักษะการคิดสู่ผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา [26/11/2562]
 25.ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิทยา เพชรรักษ์ [26/11/2562]
 26.ประชุมประจำเดือนก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/11/2562]
 27.รับมอบบริจาคหนังสือจากนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา[31/10/2562]
 28.กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563[31/10/2562]
 29.กิจกรรมค่ายหรรษาพัฒนาภาษาจีน โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน[16/10/2562]
 30.ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้[15/10/2562]
 31.กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”[08/10/2562]
 32.กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ประจำปี 2563[02/10/2562]
 33.กิจกรรมอำลานักเรียนหน้ามุขของครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563[01/10/2562]
 34.โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 2563[01/10/2562]
 35.กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2563[29/09/2562]
 36.ร้อยดวงใจ สายใยที่ผูกพัน เกษียณสดุดี ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2563[29/09/2562]
 37.กิจกรรมประกวดวงเมโลเดียนและขับร้องหมู่เพลงชาติไทย ชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 [29/09/2562]
 38.กิจกรรม “มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์ บูชาครู” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา[28/09/2562]
 39.จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา[28/09/2562]
 40.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2563[28/09/2562]
 41.กิจกรรม “สายใยน้องพี่ คนดีศรีอนุบาลยะลา” ครั้งที่ 1 [22/09/2562]
 42.จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ โรงเรียนอนุบาลยะลา[22/09/2562]
 43.กิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา ครบรอบ 67 ปี [22/09/2562]
 44.กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563[22/09/2562]
 45.งาน “อนุบาลประสานใจ คืนวันอันยิ่งใหญ่ ร้อยดวงใจที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”[15/09/2562]
 46.บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)แฟมิลี่ไฮเปอร์มาร์ท[10/09/2562]
 47.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ[01/09/2562]
 48.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [24/08/2562]
 49.โครงการพุทธบุตร พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/08/2562]
 50.การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอนุบาลยะลา [17/08/2562]


หน้าแรก