รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
    วันที่ 31 กรกฎาคม  2562  นายไพศาล   ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลยะลา กิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ จำนวน 13 ฐาน แต่ละฐานได้จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการใช้ภาษาไทย เป็นการสืบสานเอกลักษณ์ของชาติไทยและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.ขอแสดงความยินดี[28/05/2562]
 652.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2562]
 653.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2562]
 654.ประเมินครู คศ.3[22/05/2562]
 655.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2562]
 656.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2562]
 657.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2562]
 658.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2562]
 659.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2562]
 660.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2562]
 661.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2562]
 662.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2562]
 663.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2562]
 664.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2562]
 665.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2562]
 666.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2562]
 667.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2562]
 668.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2562]
 669.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2562]
 670.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2562]
 671.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2562]
 672.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2562]
 673.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 674.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2562]
 675.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2562]
 676.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 677.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2562]
 678.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2562]
 679.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2562]
 680.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2562]
 681.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2562]
 682.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2562]
 683.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2562]
 684.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2562]
 685.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 686.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2562]
 687.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2562]
 688.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2562]
 689.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2562]
 690.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2562]
 691.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2562]
 692.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2562]
 693.นิเทศติดตาม[19/12/2562]
 694.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2562]
 695.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2562]
 696.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2562]
 697.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2562]
 698.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2562]
 699.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2562]
 700.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2562]


หน้าแรก