รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม ที่สนับสนุน และเข้าร่วมการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วม และสนับสนุนการประกวด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี 
 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคคลดีเด่น ที่ได้รับรางวัลพระราชทานการประกวดผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งแสดงว่าทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม และควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง 
 ทั้งนี้ หน่วยงาน สถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับเกียรติบัตร ประกอบด้วย 1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดยะลา 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 3. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 4.สำนักงานสวัสดิการเละคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา 5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 6.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา 7.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 8.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 9.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเมืองยะลาที่ 2 10.วิทยาลัยเทคนิคยะลา 11.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 12.โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 13.โรงเรียนอนุบาลยะลา 14.องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา 15.บริษัทพี.เจ.37 พาราวูด จำกัด 16.เรือนจำกลางยะลา 17.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 18.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ 19.โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


วณิษา - ภาพ 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 5 / 15
 201.มอบเกียรติบัตร[08/08/2562]
 202.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2562]
 203.ความรู้กับจราจร[08/08/2562]
 204.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2562]
 205.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2562]
 206.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2562]
 207.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2562]
 208.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2562]
 209.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2562]
 210.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2562]
 211.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2562]
 212.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2562]
 213.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2562]
 214.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2562]
 215.รับเกียรติบัตร[29/06/2562]
 216.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2562]
 217.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2562]
 218.ประเมินครู[13/06/2562]
 219.ขวัญกำลังใจ[07/06/2562]
 220.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2562]
 221.ประชุมครู[07/06/2562]
 222.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2562]
 223.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2562]
 224.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2562]
 225.ประชุมบุคลากร[23/05/2562]
 226.ขอแสดงความยินดี[19/05/2562]
 227.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2562]
 228.กิจกรรม 5 ส[18/05/2562]
 229.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2562]
 230.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2562]
 231.ค่ายกลางวัน[06/03/2562]
 232.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2562]
 233.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2562]
 234.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2562]
 235.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2562]
 236.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2562]
 237.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2562]
 238.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2562]
 239.พัฒนาบุคลากร[12/10/2562]
 240.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2562]
 241.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2562]
 242.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2562]
 243.มอบเกียรติบัตร[13/09/2562]
 244.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2562]
 245.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2562]
 246.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2562]
 247.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2562]
 248.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2562]
 249.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2562]
 250.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2562]


หน้าแรก