รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา
    19 กันยายน 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลาได้ก่อตั้งครบรอบ  66  ปี  คณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ  โดยคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำบุญตักบาตร  อาหารแห้ง  และร่วมฟังธรรมะจากคณะสงฆ์ที่มาเทศนาและให้พรสิ่งดีๆ  กับทุกคน  ส่วนคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ได้ร่วมกันบริจาคทาน (ศอดาเกาะฮ์)  และทางโรงเรียนได้นำสิ่งของบริจาคไปมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ในศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์  ทั้ง  4  โรงเรียน คือ    โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-09-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 6 / 14
 251.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2562]
 252.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2562]
 253.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2562]
 254.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2562]
 255.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2562]
 256.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2562]
 257.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2562]
 258.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2562]
 259.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2562]
 260.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2562]
 261.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2562]
 262.บัณฑิตน้อย[08/03/2562]
 263.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2562]
 264.มอบเกียรติบัตร[04/03/2562]
 265.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2562]
 266.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2562]
 267.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2562]
 268.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2562]
 269.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2562]
 270.ยินดีต้อนรับ[26/02/2562]
 271.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2562]
 272.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2562]
 273.ทัศนศึกษา[26/02/2562]
 274.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2562]
 275.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2562]
 276.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2562]
 277.เสริมสร้างความรู้[09/02/2562]
 278.ประชุมประจำเดือน[09/02/2562]
 279.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2562]
 280.มอบเกียรติบัตร[09/02/2562]
 281.มอบเกียรติบัตร[01/02/2562]
 282.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2562]
 283.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2562]
 284.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2562]
 285.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2562]
 286.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2562]
 287.มอบทุน[20/01/2562]
 288.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 289.มอบเกียรติบัตร[20/01/2562]
 290.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2562]
 291.กิจกรรมวันครู[19/01/2562]
 292.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2562]
 293.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2562]
 294.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2562]
 295.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2562]
 296.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2562]
 297.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2562]
 298.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2562]
 299.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2562]
 300.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2562]


หน้าแรก