รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา
    19 กันยายน 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลาได้ก่อตั้งครบรอบ  66  ปี  คณะผู้บริหาร  ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ  โดยคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำบุญตักบาตร  อาหารแห้ง  และร่วมฟังธรรมะจากคณะสงฆ์ที่มาเทศนาและให้พรสิ่งดีๆ  กับทุกคน  ส่วนคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  ได้ร่วมกันบริจาคทาน (ศอดาเกาะฮ์)  และทางโรงเรียนได้นำสิ่งของบริจาคไปมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ในศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์  ทั้ง  4  โรงเรียน คือ    โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง


ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-09-2562
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2562]
 302.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2562]
 303.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2562]
 304.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2562]
 305.5 ธันวามหาราช [08/12/2562]
 306.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2562]
 307.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2562]
 308.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2562]
 309.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2562]
 310.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2562]
 311.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2562]
 312.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2562]
 313.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2562]
 314.แสดงความยินดี[19/11/2562]
 315.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2562]
 316.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2562]
 317.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2562]
 318.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2562]
 319.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2562]
 320.ถวายพระพร[13/11/2562]
 321.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2562]
 322.ขวัญกำลังใจ[13/11/2562]
 323.ถวายพระพร[12/11/2562]
 324.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2562]
 325.รับครูใหม่[10/11/2562]
 326.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2562]
 327.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2562]
 328.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 329.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2562]
 330.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2562]
 331.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2562]
 332.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2562]
 333.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2562]
 334.มอบเกียรติบัตร[07/10/2562]
 335.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2562]
 336.เกษียณอายุ[01/10/2562]
 337.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2562]
 338.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2562]
 339.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2562]
 340.มอบเกียรติบัตร[18/09/2562]
 341.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2562]
 342.ครุมุทิตา[08/09/2562]
 343.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2562]
 344.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2562]
 345.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2562]
 346.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2562]
 347.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2562]
 348.มอบเกียรติบัตร[26/08/2562]
 349.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2562]
 350.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2562]


หน้าแรก